Riskivaroitus

Kaupankäynti Saxo Bank Groupin tuotteilla ja palveluilla saattaa aiheuttaa voittoja ja tappioita, vaikka kaupankäynti tapahtuisikin Suosituksen mukaisesti. Erityisesti kaupankäynti vivutetuilla tuotteilla, kuten esimerkiksi valuutoilla (Forex), johdannaisilla ja hyödykkeillä, saattaa olla hyvin spekulatiivista, ja tappiot ja voitot saattavat vaihdella nopeasti ja voimakkaasti.

Spekulatiivinen kaupankäynti ei sovi kaikille sijoittajille

Tuotetta tai palvelua koskevissa julkaisuissa olevat maininnat riskeistä eivät ole kattavia ilmoituksia tai täydellisiä kuvauksia kyseiseen tuotteeseen tai palveluun liittyvistä riskeistä. Saxo Bank kehottaa kaikkia, jotka harkitsevat kaupankäyntiä sen tuotteilla ja palveluilla, ottamaan yhteyttä sopiviin sijoitusasiantuntijoihin ja pyytämään heiltä säännönmukaisesti neuvoja ennen sijoitusten tai liiketoimien toteuttamista.

Ei suosituksia

Saxo Bank Group ei missään julkaisuissaan ota huomioon yksittäisten vastaanottajien yleisiä tai erityisiä sijoitustavoitteita, taloudellista tilannetta, vaatimuksia tai tarpeita. Siksi kaikki Saxo Bank Groupin julkaisut on tarkoitettu vain informatiivisiin ja/tai markkinointitarkoituksiin, ellei toisin nimenomaan mainita, eikä annettuja tietoja tule pitää:
  • kaupallisena, taloudellisena, juridisena tai sijoitusneuvontana, suojausta tai sääntelyä koskevana neuvontana eikä vero- tai kirjanpitoneuvontana 
  • suosituksena tai kaupankäynti-ideana 
  • muunlaisena kannustuksena toimia, ostaa tai myydä tietyllä tavalla 
(yhdessä "Suositukset").
 
Saxo Bank Group ei vastaa tappioista, joita Suositusten perusteella tehdyt arviot saattavat aiheuttaa.

Ei lupauksia tai takuita

Saxo Bank Group ryhtyy kohtuullisiksi katsottaviin toimiin hankkiakseen tietoa luotettavista lähteistä. Kaikki julkaisut on kuitenkin annettu "sellaisena kuin se on" -ehdolla, ilman nimenomaisia tai hiljaisia lupauksia tai takuita, eikä Saxo Bank Groupilla ole vastuuta julkaisujen mahdollisista puutteista, epätarkkuuksista, epäsopivuudesta tai epäolennaisuudesta vastaanottajalle. Saxo Bank Groupilla ei ole vastuuta merkitsijöitä, asiakkaita, kumppaneita, toimittajia, vastapuolia tai muita vastaanottajia kohtaan
  • markkinanoteerausten virheettömyydestä 
  • markkinanoteerausten antamisessa tapahtuvista viiveistä, epätarkkuuksista, virheistä, keskeytyksistä tai puutteista 
  • markkinanoteerausten lopettamisesta.
Saxo Bank Groupin julkaisuja ei päivitetä julkaisemisen jälkeen. Olosuhteiden muuttuessa julkaisujen sisältö saattaa muuttua epätarkaksi ja harhaanjohtavaksi. Tiedon luonteesta riippuen tämä voi tapahtua sekunneissa, minuuteissa, päivissä, viikoissa tai kuukausissa. Saxo Bank Group ei anna vastaanottajille takuita eikä ota vastuuta siitä, että julkaisu voi olla vanhentunut.
 
Jos julkaisu vanhenee, Saxo Bank Groupilla ei ole velvollisuutta
  • päivittää julkaisua 
  • ilmoittaa asiasta julkaisun vastaanottajille 
  • ryhtyä muihin toimenpiteisiin asiassa.
Julkaisu saattaa perustua kirjoittajansa henkilökohtaisiin näkemyksiin eikä näin ollen edusta Saxo Bank Groupin kantaa. Saxo Bank Group varaa oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan ja milloin tahansa muuttaa antamaansa julkaisua tai tietoa tai poistaa sen käytöstä ilman etu- tai jälkikäteen annettua ilmoitusta.

Internet-kaupankäynnin riskit

Internet-pohjaisen kaupankäyntijärjestelmän käyttöön liittyy riskejä, kuten esimerkiksi laitteisto- tai ohjelmistovika tai vika internet-yhteydessä. Koska Saxo Bank ei voi vaikuttaa signaalivoimakkuuteen, sen vastaanottamiseen tai ohjaukseen internetin kautta, laitekokoonpanoosi tai internet-yhteytesi luotettavuuteen, Saxo Bank ei voi vastata internet-kaupankäynnissä ilmenevistä viestintäkatkoksista, virheistä tai viivästyksistä. Saxo Bankilla on varajärjestelmiä ja varasuunnitelmia, joiden avulla minimoidaan järjestelmävikojen mahdollisuus. Kaupankäynti puhelimitse on myös mahdollista.

Internet-sivuston käyttö

Saxo Bank Groupin internet-sivustojen käytössä noudatetaan Saxo Bank Groupin kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja ja tekijänoikeusehtoja, jotka katsotaan osaksi tätä vastuuvapauslauseketta.

Saxo Bank Group ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu henkilön tai yhteisön pääsystä tai pääsyn estymisestä Saxo Bank Groupin internet-sivustolle. Tähän rajoitukseen sisältyvät esimerkiksi viruksen, haittaohjelman tai muun vahingollisen tietokonekoodin aiheuttamat laite- ja järjestelmävahingot.

Saxo Bank Groupin internet-sivuston käyttö ei synnytä asiakassuhdetta, eikä Saxo Bank Groupille aiheudu velvollisuuksia tai vastuita henkilöä tai yhteisöä kohtaan sen vuoksi, että henkilö tai yhteisö on käyttänyt Saxo Bank Groupin internet-sivustoa.