Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä "Sopimus") sovelletaan seuraaviin kohteisiin: (i) internet-sivut, (ii) palvelut, (iii) sisältö, (iv) tietokannat ja (v) tieto (jäljempänä kaikki yhdessä "Palvelut") sekä Saxo Bank A/S:n ("Saxo Bank") tarjoamat sopimukset ja ohjelmistot, joita voit käyttää Saxo Bankin internet-sivujen kautta tai joista voit pyynnöstä saada paperikopion. Näiden Palvelujen sisällön ja tiedot tarjoaa Saxo Bank yhdessä toimittajiensa kanssa (yhdessä "tiedontarjoajat"). Saxo Bank tarjoaa Palvelut jäljempänä mainittujen ehtojen mukaisesti.

Sopimus

Käyttämällä Palveluja vahvistat noudattavasi tämän Sopimuksen ehtoja. Mikäli et sitoudu noudattamaan ehtoja, Saxo Bank ei anna enää käyttöoikeutta Palveluihin ja sinun on lopetettava Palvelujen käyttö välittömästi. Suostut siihen, että Saxo Bank saattaa muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja milloin tahansa yksinomaisen harkintansa mukaan, ilmoittamatta siitä etukäteen. Muutoksista ilmoitetaan Saxo Bankin internet-sivuilla ja ne astuvat voimaan ilmoitushetkellä. Sinun tulee lukea tämä Sopimus aika ajoin, jotta olet perillä kulloinkin voimassa olevista ehdoista. Käyttämällä Palveluja hyväksyt tämän Sopimuksen. Käyttämällä Palveluja Sopimukseen tehtyjen muutosten jälkeen hyväksyt muutetun Sopimuksen. Mikäli et hyväksy muutoksia, sinun on ilmoitettava asiasta Saxo Bankille kirjallisesti tai puhelimitse ja lopetettava Palvelujen käyttö.

Palvelujen käyttö

Nämä Palvelut on tarkoitettu henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi.

Käyttämällä edellä mainittuja Palveluja ja Saxo Bankin tarjoamia ohjelmistoja sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja:

  1. Palvelujen käyttö, tallettaminen, toisintaminen, esillepano, muokkaaminen, julkaiseminen, välittäminen, jakaminen tai kaupallinen hyödyntäminen ilman Saxo Bankin ja/tai Tiedontarjoajan/tarjoajien etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty. 
  2. Saxo Bank ja/tai Tiedontarjoaja(t) varaavat kaikki oikeudet luottamukselliseen tietoon (näitä ovat esimerkiksi teollis- ja tekijänoikeudet, kuten patentit, tavaramerkit, palvelumerkit, tekijänoikeudet, tietokantaoikeudet, karttaoikeudet, teollinen muotoilu, tietotaito, liikesalaisuudet, tuotenimet, logot, muotoilu, symbolit, tunnukset, merkit, iskulauseet, piirustukset, suunnitelmat ja muu identifiointimateriaali missä tahansa muodossa, riippumatta siitä, onko oikeudet rekisteröity vai ei ja voiko niitä rekisteröidä, sekä kaikki muut aineettomaan omaisuuteen liittyvät oikeudet sovellettavien lakien mukaisesti), jotka aiheutuvat Palveluista tai liittyvät niihin. 
  3. Tietojen käyttö lainvastaisiin tai luvattomiin tarkoituksiin on kielletty. 
  4. Palvelujen käyttö ja tulkinta edellyttää taitoa ja harkintaa. Käytä aina omaa harkintaasi, kun käytät Palveluja. 
  5. Vastaat kaikista käyttäjätunnuksellasi ("Käyttäjänimi") ja salasanallasi annetuista lausunnoista, tehdyistä toimista ja ilmenneistä puutteista. Vastaat Käyttäjänimesi ja salasanasi suojaamisesta ja varmistamisesta luvattoman käytön ja luovuttamisen varalta. Jos saat tiedon tai epäilet, että Saxo Bankin internet-sivuille tallennettujen tietojesi tietoturva on vaarantunut esimerkiksi siksi, että Käyttäjänimesi, salasanasi tai muita tietojasi on varastettu, sinun on ilmoitettava asiasta välittömästi Saxo Bankille. 
  6. Palvelut ja ohjelmistot on laadittu vain informatiivisiin tarkoituksiin, niissä ei ole huomioitu yksittäisten käyttäjien sijoitustavoitteita, taloudellista tilannetta tai rahavaroja, eikä Saxo Bank ryhdy toimiin niiden perusteella. Tätä materiaalia ei tule pitää suosituksena, osto- tai myyntitarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä arvopapereita, rahoitustuotteita tai -välineitä, tai osallistua erityiseen kaupankäyntistrategiaan millä tahansa oikeudenkäyttöalueella, missä kyseinen tarjous, kehotus tai kaupankäyntistrategia olisi laiton. Tietyt liiketoimet, kuten ne, joihin liittyy monimutkaisia rahoitusvälineitä, aiheuttavat huomattavia riskejä, eivätkä ne sovi kaikille sijoittajille. 
  7. Vaikka Saxo Bank tarjoaa Palveluja käyttöösi, se ei tarkoita suositusta ryhtyä tiettyyn liiketoimeen eikä väitettä, että jokin internet-sivuilla kuvattu tuote sopisi sinulle. Useisiin Palveluissa kuvattuihin tuotteisiin sisältyy huomattavia riskejä. Älä ryhdy liiketoimiin, ellet ole täysin ymmärtänyt kaikkia niihin liittyviä riskejä ja itsenäisesti päättänyt, että kyseiset liiketoimet sopivat sinulle. Vaikka tässä materiaalissa on käsitelty tuotteisiin liittyviä riskejä, sitä ei tule pitää kattavana ilmoituksena kaikista riskeistä eikä kattavana selvityksenä mainituista riskeistä. Tässä Palvelussa olevaa materiaalia ei tule pitää kaupallisena, taloudellisena, juridisena tai sijoitusneuvontana, suojausta, kaupankäyntiä tai sääntelyä koskevana neuvontana eikä vero- tai kirjanpitoneuvontana.

Palvelun päättyminen 

Saxo Bank voi yksinomaisen harkintansa perusteella ja milloin tahansa muuttaa tai lopettaa kohdissa (i)—(v) mainitut, tämän sopimuksen mukaiset Palvelut joko kokonaan tai osittain, ilman perusteluja tai ennakkoilmoitusta.

Vastuuvapauslauseke

Saxo Bank ja Tiedontarjoaja(t) eivät anna minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista takuuta, esimerkiksi takuuta kaupankäyntikelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta.

Vaikka tarjotut Palvelut ovat peräisin luotettaviksi katsotuista lähteistä, ne tarjotaan "sellaisena kuin ne ovat", ja Saxo Bank ja/tai Tiedontarjoaja(t) tarjoavat Palvelut ilman vastuuta niiden oikeellisuudesta ja virheettömyydestä. Käyttämällä Palveluja suostut siihen, että tiedoissa mahdollisesti olevat virheet tai puutteet eivät ole peruste väitteiden tai vaatimusten esittämiselle tai toimenpiteiden käynnistämiselle Saxo Bankia tai Tiedontarjoajaa/tarjoajia vastaan.

Rajoitettu vastuu

Saxo Bank tai sen Tiedontarjoajat eivät ole vastuussa välittömistä, välillisistä, erityisistä, oheis- tai seurannaisvahingoista, jotka aiheutuvat tästä Sopimuksesta tai liittyvät siihen, tai jotka aiheutuvat Palvelujen käytöstä tai käytön estymisestä, kuten esimerkiksi tuottojen tai käytön menetyksestä tai tietojen tai muun aineettoman omaisuuden vahingoittumisesta, vaikka vahingon kärsineelle olisi kerrottu kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Erinäisiä säännöksiä

Sitoutumalla noudattamaan Palvelujen ja ohjelmistojen Käyttöehtoja suostut siihen, että Saxo Bank turvallisuussyistä varaa oikeuden tallentaa kaikki puhelin-, internet- ja chat-keskustelut sekä mahdolliset tapaamisesi Saxo Bankin kanssa.

Lisäksi suostut siihen, että Saxo Bank varaa oikeuden valvoa Palvelujen käyttöäsi internet-sivuilla, ja että Saxo Bank voi käyttää näin saamiaan tietoja sisäisesti liiketoimintatarkoituksiin.

Tähän Sopimukseen liittyviin vaatimuksiin sovelletaan Tanskan lakia, ja ne ratkaistaan yksinomaan tanskalaisissa tuomioistuimissa.