Yritysjärjestelyt ja CFD:t

Right Issue (merkintäoikeusanti)

 

Alkuperäisen instrumentin uudet CFD-positiot myönnetään ja kirjataan kohteena olevan annin suhdeluvun sekä hinnan perusteella Ex-date -päivänä, käyttäen arvopäivänä maksupäivää. Äänestystä ei vaadita.

Australian järjestelyt
Tietyissä yhtiöjärjestelyissä (Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers, Retail Offers) Australialaisilla listatuilla yhtiöillä on oikeus pienentää maksut nollaan tietyissä olosuhteissa ja tämän vuoksi Saxo Bank kirjaa nämä tapahtumat asiakkaille vasta maksupäivänä.
 
Maaliskuusta 2009 asti ACSA:n (Australian Custodial Services Association) käytäntönä on ollut olla tarjoamatta osakkeiden osto-ohjelma –tapahtumia (Share Purchase Plans Events, SPP) kaikille asiakkailleen, joten Saxo Bank ei voi osallistua tällaisiin järjestelyihin.

Osingot

Käteisosingot kirjataan määrättynä Ex-date –päivämääränä mutta maksun todellinen arvo selvitetään maksupäivänä (Pay Date).

Osake-osingot

Uudet CFD:t allokoidaan Ex-date –päivänä maksupäivän arvolla. Asiakkaita, joilla on Short-positioita, veloitetaan ja asiakkaita, joilla on Long-positioita, hyvitetään.

Indeksi-Trackerien osingot

Kun kohde-etuutena olevasta osakkeesta, joka on osa indeksi-CFD:tä, irtoaa osinko, indeksi-CFD:n hintaa muutetaan tämä osinko huomioon ottaen. Tämän osingon painotettu osuus indeksi-CFD:ssä hyvitetään asiakkaan tilille Long-positioissa ja veloitetaan Short-positioiden kohdalla.

Huomioi, että DAX30 on nk. “Total Return Index”, tarkoittaen, että indeksi huomioi automaattisesti osingot.

 

Indeksin Osinko = Osakkeen osinko * osakkeiden määrä indeksissä / Indeksin jakaja*.

* Jakaja (Divisor): määrä jota käytetään stabiloimaan indeksin arvo kun sen rakenne muuttuu. Kaikkien indeksin jäsenten hintojen summa jaetaan jakajalla jotta saavutetaan normalisoitu indeksin arvo. Jakajaa muutetaan kun pääomamuutokset tehdään indeksin jäsenille, sallien indeksin arvon pysyvän vertailukelpoisena koko ajan.

Jotta estettäisiin indeksin arvoa muuttumasta tällaisen tapahtuman johdosta, kaikki yritysjärjestelyt jotka vaikuttavat indeksin market cap:iin, vaativat jakajan korjausta jotta indeksin arvot pysyvät vakiona välittömästi ennen tapahtumaa sekä sen jälkeen.

Valinnaiset osingot

CFD:t vastaanottavat maksun käteisenä. CFD-positioiden käteiskorjaukset kirjataan Ex-date –päivänä kuvastaen markkinahinnan liikettä Ex-date –päivänä, mutta maksun todellinen arvo selvitetään maksupäivänä (Pay Date).

Rahastoanti

Uudet CFD:t allokoidaan Ex-date -päivämääränä. Asiakkaita, joilla on Short-positioita, veloitetaan ja asiakkaita, joilla on Long-positioita, hyvitetään.

Osakkeiden jakaminen/yhdistäminen

Uudet CFD-positiot allokoidaan Ex-date -päivämääränä.

Tarjousanti

Asiakkaat joilla on kyseisiä osake-CFD:itä salkussaan, eivät saa mahdollisuutta tehdä hintatarjousta.

Spin Off:t

CFD-positiot allokoidaan Ex-date -päivämääränä. Asiakkaita, joilla on Short-positioita, veloitetaan ja asiakkaita, joilla on Long-positioita, hyvitetään.

Sulautuminen & Sulautuminen vaaleilla

Pakollisissa sulautumisissa (merger) asiakkaille, joilla on CFD-positioita, maksetaan käteisellä, uusina CFD:inä tai näiden tapojen yhdistelmänä Ex-date –päivämääränä yritysjärjestelyn ehtojen mukaisesti. Asiakkailla ei ole mahdollisuutta äänestää sulautumisen yhteydessä. Oletusvaihtoehtoa tullaan äänestämään asiakkaan puolesta.

Pakollisessa sulautumisessa on kolme eri lopputulemaa:
  1. Käteinen (allokoidaan maksupäivänä)
  2. Osakkeet (allokoidaan Ex-Date -päivänä)
  3. Yhdistelmä käteistä & osakkeita (allokoidaan Ex-date -päivänä)

Avoimien toimeksiantojen poistaminen yritysjärjestelyn seurauksena

Tietyissä tapauksissa, avoimet toimeksiannot poistetaan päivää ennen yritysjärjestelyn toteutumista (Ex-date).

Alla tarkennetaan käytettäviä sääntöjä:

Tapahtuman tyyppi​​Toimeksiantoja ei poistetaToimeksiannot poistetaanSääntö määritelty alla
Tender offers​​x
Stock splits​x​
Reversed stock split​x​
Bonus issues​x​
Mandatory Mergers​x​
Spin offs​x​
Ticker changes​x​
De-listings​x​
Cash dividends​​x
Stock dividends​x​
Optional dividends​x​
Right issues​x​
 

Osinkojen ja merkintäoikeusantien tapauksissa, kaikki avoimet toimeksiannot kyseiselle instrumentille poistetaan jos muutos markkinahinnassa lasketaan olevan yli 20% yritysjärjestelyn vuoksi.

Uudet positiot instrumenteilla jotka eivät ole online-kaupankäynnin kohteina

Toisinaan yhtiöjärjestelyyn kuuluu instrumentti joka ei ole online-kaupankäynnin kohteena Saxo Bankissa.

Tällaisissa tapauksissa uusien instrumenttien CFD-positiot, joilla ei voi käydä kauppaa, likvidoidaan, jos mahdollista. Tuotot maksetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle.

Poikkeukselliset yhtiöjärjestely-tapahtumat

Poikkeukselliset ja harvinaiset yhtiöjärjestelyt joita ei ole vielä mainittu, ovat myös mahdollisia.

Saxo Bank käsittelee tällaisia yhtiöjärjestelyitä parhaaksi katsomallaan tavalla asiakkaan näkökulmasta, käytetty aika ja toimenpiteiden laajuus huomioiden.

Verot ja maksut yhtiöjärjestelyistä

Yhtiöjärjestelyihin voi liittyä myös muita veroja tai maksuja käteisosinkojen lisäksi, esimerkiksi osake-osinkoihin tai sulautumisen verotukseen liittyen.

Tällaisten verojen tai maksujen ilmetessä Saxo Bank veloittaa asiakkaan tiliä niiden mukaisesti.

Updated 14th Oct, 2013

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

CFD luokitellaan punaisen tason tuotteeksi sillä sen katsotaan olevan sijoitustuote joka on luonteeltaan hyvin monimutkainen ja sisältää korkean riskin. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

Yleiset Liiketoimintaohjeet