Osakeindeksi Tracker -CFD:t

Kilpailukykyiset Bid/Ask -spreadit

Käytäessä kauppaa Index-Tracking CFD-sopimuksilla, eli Indeksi-CFD:llä Saxo Bankissa, sinun ei tarvitse maksaa erillistä välityspalkkiota. Ainoa kustannuksesi on Bid/Ask -spreadi.
 
Katso minimi-spreadit jokaiselle Indeksi-CFD:lle “Hinnoittelu – Contract details” täältä.

Erääntyvät Indeksi-Trackerit

Erääntyvistä tuotteista Saxo Bank tarjoaa tällä hetkellä kaupankäyntiä US2000 Indeksi-CFD:llä jonka vaikutus ulottuu 2 000 amerikkalaiseen small-cap osakkeeseen.

US2000 Indeksi-CFD seuraa allaolevan futuurisopimuksen hintaa ja kauppaa käydään futuurin markkina-spreadilla lisättynä pienellä korotuksella. Kaupankäyntiin ei kohdistu muita maksuja tai välityspalkkioita mutta minimi-kauppakoko on käytössä.
 
US2000 Index-Tracker CFD erääntyy neljännesvuosittain, samalla tavoin kuin futuurisopimuskin. Erääntyessään tämä CFD selvitetään käteisellä erääntymispäivänä. Erääntymishetkellä kaikki avoimet positiot suljetaan automaattisesti markkinahintaan.
 
Position manuaalinen “rollaus” seuraavaan sopimukseen on mahdollista tehdä erääntymishetkeen saakka (i.e. 17:00 New Yorkin aikaa).

Kaupankäyntiajat

Saxo Bankissa voit käydä kauppaa tunnetuimmilla indekseillä jopa 22 tuntia päivässä.

Katso kaupankäyntiajat jokaiselle Indeksi-CFD:lle 'Contract details' –taulukosta täältä.

Lyhyeksimyynti

Short selling eli lyhyeksimyynti onnistuu kaikilla Saxo Bankin tarjoamilla indeksejä seuraavilla CFD-sopimuksilla.

Toimeksiantotyypit

Limit, Market, Stop, Stop Limit ja Trailing Stop –toimeksiannot ovat käytettävissäsi. Lisäksi sinulla on mahdollisuus antaa ehdollisia “If Done” ja “One Cancels Other” (OCO) -toimeksiantoja.

Stop-toimeksianto position myymiseksi virittyy Bid-hinnasta ja Stop-toimeksianto ostoa varten virittyy Ask-hinnasta.

Updated 11 December, 2013

Hyödyke-CFD:t

Seuraa allaolevan futuurisopimuksen hintaa

Käytäessä kauppaa CFD-sopimuksella jonka kohde-etuutena on jokin hyödyke tai raaka-aine, Saxo Bank ei veloita erillistä välityspalkkiota vaan kaikki kustannukset sisältyvät CFD-sopimuksen Bid/Ask -spreadiin.

Tämä tarkoittaa, että CFD jäljittelee kohde-etuutena olevan futuurin hintaa ja CFD:n spreadi on hieman leveämpi.

Hyödyke-CFD:t Saxo Bankissa hinnoitellaan siis kohde-etuutena olevan futuurin markkina-spreadin mukaan ja tähän lisätään kiinteä korotus tuotteesta riippuen.
 
Katso koko lista Hyödyke CFD-sopimusten spreadeja 'Contract details' –taulukosta, Hinnastostamme.

Minimi kauppakoko – vain murto-osa futuurisopimuksesta

Koska kaikki Hyödyke-CFD:t hinnoitellaan yksittäisinä yksikköinä, erityistä minimi-kauppakokoa sovelletaan usein.

Hyödyke-CFD:t noteerataan pienemmissä “loteissa” kuin kohde-etuutena olevat futuurisopimukset. Esimerkiksi, US Crude CFD (WTI raakaöljy) on 25 barrelia öljyä sen sijaan, että se olisi 1 000 kuten futuurisopimus. Kukin CFD hinnoitellaan yhtenä yksikkönä (1 unit) allaolevaa sopimusta (esim. 1 barreli) mutta minimi-kauppakoko on voimassa. Lisätietoa löydät “Contract Details” –taulukosta.
 
Sinulla on myös mahdollisuus pienentää avointa CFD-positiota alle minimi-kauppakoon (minimum trade size). Jos haluat pitää tällaisen position, tulee se sulkea joko Tiliyhteenveto-ikkunan kautta (Account Summary) tai ottamalla yhteys Dealing Deskiimme. 

Suurempi vipuvaikutus

Hyödyke CFD-sopimusten vakuusvaatimukset ovat pienemmät kuin kohde-etuutena olevalla futuurisopimuksella ja tämä tarjoaa enemmän altistumista vähemmällä pääomalla. Ota kaikki hyödyt irti kaupankäynnistä Raaka-aine CFD-sopimuksilla jopa 100:1 vivulla.

Tästä näet kaikki vakuusvaatimukset.

Kaupankäynti vakuutta vastaan pitää sisällään suuren riskin sijoittajan pääomaa kohtaan ja on mahdollista hävitä enemmän kuin alkuperäinen sijoitus. Tämän vuoksi kaupankäynti vakuutta vastaan ei sovi kaikille sijoittajille.

Varmista, että ymmärrät täysin tuotteisiin liittyvät riskit ja ota yhteyttä henkilökohtaiseen sijoitusneuvojaasi tarvittaessa.

Tutustu Riskivaroitukseen

Erääntyminen kuukausittain

Kuten futuurit, Saxo Bankin Hyödyke-CFD:t erääntyvät kuukausittain ja ne selvitetään käteisellä allaolevan futuurin erääntymispäivänä. Front month -futuurisopimus (nykyinen sopimus) sekä Back month –futuurisopimus (seuraava sopimus) ovat saatavilla jotta asiakkaat voivat manuaalisesti rollata positionsa yhdestä sopimuksesta seuraavaan.

Tietty erääntymispäivä sekä –aika yksittäiselle Hyödyke-CFD:lle löytyy kaupankäyntiohjelmasta joko Trade tai Order ticket –moduuleista sekä “Instrument Information” -sivuilta.

Kaupankäynti päättyy ennaltamäärättynä aikana joka on listattu “Contracts Specifications” –taulukossa jokaiselle sopimukselle erikseen. Sinun tulee huomioida milloin viimeinen kaupankäyntipäivä (Last Trade Day) on koska tämä eroaa eri sopimuksien sekä kuukausien välillä.

Kaikki positiot jotka ovat avoinna kaupankäynnin päättyessä erääntymispäivänä, suljetaan automaattisesti Saxo Bankin määrittämään päätöshintaan ja selvitetään käteisellä (cash settlement).

Kaupankäyntitarkoituksessa Saxo Bank antaa hinnan sekä nykyiselle, erääntyvälle sopimukselle että tämän jälkeiselle, seuraavana erääntyvälle sopimukselle, jos tällainen on saatavilla ja likviditeettiä riittää.

Toimeksiantotyypit

Limit, Market, Stop, Stop Limit ja Trailing Stop –toimeksiannot ovat käytettävissä. Lisäksi sinun on mahdollista antaa ehdollisia ”If Done” ja “One Cancels Other” (OCO) -toimeksiantoja.

Stop-toimeksianto position myymiseksi virittyy Bid-hinnasta ja Stop-toimeksianto ostoa varten virityy Ask-hinnasta.

Käteisselvitys

Hyödyke-CFD antaa asiakkaille mahdollisuuden hyötyä kohde-etuutena olevan hyödykkeen hinnan muutoksista ilman että asiakkaan tulee olla huolissaan kohde-etuuden fyysisestä toimituksesta erääntyessä. Kaikki Hyödyke-CFD -kaupat selvitetään käteisellä.

Lyhyeksimyynti

Short selling eli lyhyeksimyynti onnistuu kaikilla Saxo Bankin tarjoamilla hyödykkeiden hintoja seuraavilla CFD-sopimuksilla.

Trading-esimerkki

Allaolevalla esimerkillä pyritään havainnollistamaan kaupankäyntiä CFD-sopimuksilla joiden kohde-etuutena ovat hyödykkeet.

Long-positio US Crude –raakaöljyssä - Ostetaan 100 US Crude CFD-sopimusta (100 barrelia)

Päivä 1 – Trader on "Bullish" ja sen vuoksi haluaa olla "Longina" US Crude -öljyssä (ostaa CFD-sopimuksia).​
​KauppaOSTO 100 CFD:tä hintaan $59.90 ​​
Kaupan arvo ​$5,990​​
Vaadittu vakuus (5% vakuusvaatimus ensimmäiselle 300,000 USD:lle, tämän jälkeen 10%)​$299.50​
 
Päivä 5 – Hinta on noussut ja Trader haluaa sulkea position ja kotiuttaa voitot.​
​Kauppa​​MYYNTI 100 CFD:tä hintaan $61.50
Tuotto​$160
Liike allaolevan hyödykkeen hinnassa​​($61.50 - $59.90) / $59.90 = 2.7%
  
Yhteenvetona, sijoittaja käytti mahdollisuuden käyttää hyväkseen vipua jonka Hyödyke-CFD –sopimukset tarjoavat.
 
Avaava kauppa oli arvoltaan 5990 USD mutta treiderin tuli ainoastaan varata vakuutta 5% kauppasummasta eli 299.50 USD.
 
Sulkeva kauppa aikaansai tuoton joka oli suuruudeltaan 1.60 USD per barreli ja näin ollen 2.7% nousu öljyn hinnassa toi treiderille 160 US dollarin tuoton.
 
Asiakkaiden tulee huomioida, että käytäessä kauppaa viputuotteilla, kuten hyödyke-CFD:t, on mahdollista saada suurempia tuottoja mutta samalla myös suurempien tappioiden mahdollisuus kasvaa jos markkinat liikkuvat sijoittajaa vastaan.
 

Tutustu Riskivaroitukseemme

Updated 07 October, 2014

Forex CFD-sopimukset

Futuurien markkina-spreadi

Forex-CFD:t Saxo Bankissa hinnoitellaan allaolevan futuurin spreadin mukaan lisättynä kiinteällä korotuksella tuotteesta riippuen.

Minimi kauppakoko – vain murto-osa futuurisopimuksesta

Forex CFD-sopimusten minimi-kauppakoko on 5 000 mikä on huomattavasti vähemmän kuin futuurisopimuksella jota CFD seuraa, esim. Euro/US Dollari –futuuri (1 lot) on arvoltaan 125 000 EUR.

Pienin kauppakoko US dollari-indeksi –CFD:lle on 100 yksikköä.

Erääntyminen

Samoin kuten futuurisopimukset, FX CFD:t erääntyvät ja selvitetään käteisellä erääntymispäivänä. Kaikki avoimet positiot suljetaan automaattisesti markkinahintaan erääntymishetkellä.

Position manuaalinen rollaaminen seuraavaan (sopimukseen) on mahdollista tehdä erääntymishetkeen asti. Määritellyt erääntymispäivämäärät ja-kellonajat yksittäisille FX CFD-sopimuksille voit aina löytää kaupankäyntialustasta, ”Expiring CFDs Trading Conditions” tai ”Trade ticket” valikoista.

Toimeksiantotyypit

Limit, Market, Stop, Stop Limit sekä Trailing Stop –toimeksiannot ovat käytettävissäsi. Lisäksi, sinulla on mahdollisuus asettaa ”If Done”- ja”One Cancels Other” (OCO) –ehdollisia toimeksiantoja.

Stop-toimeksianto position myymiseksi virittyy Bid-hinnasta ja Stop-toimeksianto ostoa varten virittyy Ask-hinnasta.

Lyhyeksimyynti

Short selling eli lyhyeksimyynti onnistuu kaikilla Saxo Bankin tarjoamilla Forex CFD-sopimuksilla.
Updated 8 August 2012

 

 

Osake CFD-sopimukset

Osakkeiden Bid / Ask spreadit & Välityspalkkiot

Osake CFD-sopimukset seuraavat allaolevan osakkeen hintaa ja näin ollen CFD:n Bid/Ask –spreadi on sama kuin kohde-etuutena olevalla osakkeella.

Käytäessä kauppaa Osake-CFD:llä Saxo Bankissa, kiinteä, prosentuaalinen välityspalkkio lasketaan kaupan arvosta. Pienille kaupoille sovelletaan minimipalkkiota (suomalaisille osakkeille 10 EUR/0.10%). Pohjois-Amerikan pörsseissä listattujen osakkeiden CFD-sopimusten välityspalkkio lasketaan sentteinä per osake.

 

Ilmainen ja reaaliaikainen pörssi-data

Saadaksesi reaaliaikaisen markkinadatan käyttöösi kaupankäyntiä varten osake-CFD:llä, sinun tulee tilata se kyseisestä pörssistä kaupankäyntiohjelman kautta.

Hyötyäksesi kaupankäynnistä osake-CFD:llä reaaliaikaisilla hinnoilla, ilman viivettä ja veloituksetta, sinun tulee tehdä vähintään neljä (4) osake-CFD -kauppaa kyseisessä pörssissä kalenterikuukauden aikana.

Huomioi, että tämä on saatavilla ainoastaan ei-ammattimaisille asiakkaille. Lue lisää data-maksujen hyvityksestä aktiivisessa kaupankäynnissä.

Toimeksiantojen hallinta

Market, Limit ja Stop –toimeksiannot ovat käytettävissäsi. Stop Limit sekä Trailing Stop (toimeksianto liikkuu markkinahinnan mukaan) –toimeksiannot ovat myös saatavilla. Lisäksi voit asettaa ehdollisia 'If Done' sekä 'O.C.O.' (One Cancels Other) -toimeksiantoja.

Market-toimeksiannot

Saxo Bank saattaa muuttaa Market-toimeksiannot aggressiivisiksi Limit-toimeksiannoiksi mm. allaolevassa taulukossa mainituissa pörsseissä. Tähän voi olla syynä pörssikohtaiset rajoitukset tai sisäiset säännöt.

Market-toimeksiantoja saatetaan muuttaa myös käyttämiemme toteuttavien välittäjien (executing brokers) toimesta edellä mainituista syistä.

Huomioi, että on asiakkaan vastuulla tarkistaa onko toimeksianto toteutunut markkinoilla sen asettamisen jälkeen. Saxo Bank ei ole vastuussa toteutumattomista kaupoista tähän liittyen.

Pörssi​
NYSE MKT (AMEX – American Stock Exchange)
Australian Stock Exchange (ASX)​
Athens Exchange (AT)
London Stock Exchange (LSE_SETS)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)
NASDAQ OMX Copenhagen (CSE)
NASDAQ OMX Helsinki (HSE)
Singapore Exchange (SGX-ST)
BME Spanish Exchanges (SIBE)

 

Puola - Warsaw Stock Exchange (WSE)

Välittäjän Market-toimeksiannot voidaan lähettää pörssiin ainoastaan jatkuvan kaupankäynnin aikana, poikkeuksena ”Balancing”. Jotta tällainen toimeksianto hyväksyttäisiin, tulee ainakin yhden vastakkaisen Limit-toimeksiannon odottaa toteutumistaan.

Välittäjän Market-toimeksianto toteutetaan parhaan vastakkaisen toteutusta odottavan oston, tai vaihtoehtoisesti myynnin, hinnalla.

Jos Market-toimeksianto toteutuu osittain, toteutumattomasta osasta tulee Limit-toimeksianto viimeisimmällä hinnalla.

USA - American Stock Exchange (AMEX)

Rajoitetun tarjouskirjan (order book) vuoksi Saxo Bank ei tue Market-toimeksiantoja American Stock Exchange:ssa (AMEX). Asiakkaiden tulee käyttää siis Limit-toimeksiantoja.

Jos epäilet virhettä johonkin toimeksiantoosi liittyen, ota välittömästi yhteys Saxo Bankiin.

Limit-toimeksiannot

Limit order on toimeksianto ostaa osaketta enintään ennaltamäärätyllä hinnalla tai myydä osaketta vähintään ennaltamäärätyllä hinnalla.

Esimerkiksi, Limit-ostotoimeksianto voi toteutua ainoastaan Limit-hintaan tai alempaan hintaan. Limit myyntitoimeksianto voi toteutua ainoastaan Limit-hintaan tai korkeampaan hintaan. Etuna Limit-toimeksiannossa on se, että treiderin ei tarvitse erikseen vahtia markkinoita tietäen, että toimeksianto toteutuu Limit-hintaan tai parempaan hintaan, jos markkinat liikkuvat suotuisasti.

Stop-toimeksiannot

Stop-toimeksianto tarkoittaa position sulkemista (sell stop) tai position avaamista (buy stop) välittömästi, stop-taso saavutettaessa.

Saxo Bank käyttää “Smart Order Routing” –prosessia CFD-sopimuksiin, jotka eivät ole Market Making –tuotteita, toteuttaakseen Stop-toimeksiannot parhaalla mahdollisella likviditeetillä heti kun toimeksianto on lähetetty.

Stop-toimeksiantoja käytetään usein positioista poistumiseen sekä suojaamaan sijoituksia siinä tapauksessa, että markkinat liikkuvat avointa positiota vastaan.

​Stop-toimeksiannot asetetaanMYYNTI Stop-toimeksianto​OSTO Stop-toimeksianto​
Osake-CFD:n Stop-toimeksianto toteutuu​Kauppa tehdään Stop-hintaan​Kauppa tehdään Stop-hintaan​

 

USA:n Stop (ja Market) -toimeksiannot

USA:n markkinoilla Saxo Bank käyttää erilaisia algoritmeja saadakseen likviditeettiä useammilta markkinapaikoilta kuin ainoastaan nk. pääpörssistä. Tämän seurauksena toimeksiannot saattavat toteutua jopa ennen kuin kaupankäynti avautuu pääpörssissä.

Market-toimeksiannot jotka on asetettu 09:30 EST jälkeen, eivät toteudu ennen kuin osakkeen kaupankäynti on alkanut pääpörssissä.

Stop-toimeksiannot virittyvät päämarkkinan hinta-feedin perusteella ja noudattavat yllä olevia Market-toimeksiantojen Routing-sääntöjä.

Koska jotkin Stop-toimeksiannot käsitellään manuaalisesti, joitakin viiveitä saattaa toisinaan esiintyä.

Osittaiset Fillit

Osittaisia toteutuksia (Partial fill) saattaa ilmetä Limit-toimeksiantojen kohdalla ja jäljelle jäävä määrä pysyy markkinoilla Limit-toimeksiantona ja saattaa toteutua ajan kuluessa ja markkinoiden liikkuessa suotuisasti.

Market-toimeksiannot voivat toteutua useilla eri hinnoilla ja lopullinen hinta lasketaan toimeksiantojen kaikkien fillien volyymipainotetusta keskiarvosta.

Algoritmiset toimeksiannot

Algoritmiset toimeksiannot ovat käytettävissä sekä osakkeilla että osake CFD-sopimuksilla.

Algoritmisen toimeksiannon vähimmäiskoko on 50 000 USD.

Pohjimmiltaan algoritmiset toimeksiannot tarjoavat asiakkaille mahdollisuuden käydä kauppaa useilla eri strategioilla käyttäen suuria kauppakokoja jotka voisivat muutoin vaikuttaa markkinahintaan.

Nämä toimeksiannot voidaan myös pilkkoa useampaan pienempään osaan jotta vältytään näyttämästä koko toimeksiantoa kerralla. Tämä saattaa kiinnostaa erityisesti asiakkaita jotka käyvät kauppaa osakkeilla sekä osake-CFD:llä, hieman epälikvidimmillä yhtiöillä.

Tällä hetkellä Saxo Bank asettaa 'Algot' asiakkaan pyynnöstä. Voit nähdä position kaupankäyntialustan kautta ja sinulla on mahdollisuus perua se. Seuraavat 'Algo' –toimeksiantotyypit ovat tarjolla:

  • Reload
  • Implementation Shortfall
  • With Volume
  • VWAP
  • Smart Dark
  • Iceberg

 

Algoritmiset toimeksiannot ovat tuettuina seuraavissa pörsseissä:​
Kaikki US pörssit (pois lukien Pink sheets ja Bulletin Board)​
London Stock Exchange (LSE_SETS)​
London Stock Exchange (IOB)​ (LSE_INTL)
NYSE Euronext Paris (PAR)
NYSE Euronext Lisbon​ (LISB)
BME Spanish Exchanges (SIBE)
SIX Swiss Exchange (Blue-Chip) (VX)​
Deutsche Börse (XETRA) (FSE)
Oslo Børs/Oslo Stock Exchange (OSE)

 

Sopimusten lyhyeksimyynti

Myydessäsi lyhyeksi CFD-sopimuksia, sinua koskevat kyseessä olevan osakemarkkinan säännöt. Esimerkiksi, jos shorttaat CFD-sopimuksia, sinut saatetaan pakottaa sulkemaan positiosi jos kyseessä oleva pörssi näin vaatii. Näin voi tapahtua jos kohde-etuutena olevan osakkeen lainaaminen tulee liian vaikeaksi esimerkiksi yritysjärjestelyjen kuten yritysvaltausten, osinkojen, erilaisten antien tai kasvaneiden Hedge fund –myyntien vuoksi. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista.

Paikalliset lyhyeksimyyntiä koskevat rajoitukset

Markkinaolosuhteista johtuen useat finanssialan valvojat ja viranomaiset ovat määränneet sääntömuutoksia jotka vaikuttavat fyysisten osakkeiden lyhyeksimyyntiin. Nämä sääntömuutokset asetetaan voimaan arvopaperimarkkinoiden rehellisyyden sekä laadun turvaamiseksi sekä sijoittajien luottamuksen vahvistamiseksi. Tämän seurauksena muutokset saattavat vaikuttaa tiettyjen CFD-sopimusten lyhyeksimyyntiin.

On asiakkaan vastuulla pysyä tietoisena siitä mitä markkinoilla tapahtuu liittyen lyhyeksimyynnin rajoittamiseen. Tässä auttaa yhteydenpito paikallisiin viranomaisiin. Lista lyhyeksimyyntiin sallituista CFD:sta on nähtävillä ”CFD Trading Conditions” –valikossa Saxo Bankin kaupankäyntialustoissa.

Australialaiset CFD:t

Australialaisille Osake CFD-sopimuksille saattaa olla rajoituksia liittyen määrään kuinka monta CFD:tä voit shortata yhden kaupankäyntipäivän aikana johtuen rajoitetusta lainausmahdollisuudesta allaolevilla markkinoilla.

Espanjalaiset CFD:t

Espanjan finanssivalvoja (CNMV) kielsi lyhyeksimyynnin Spanish Stock Exchange:ssa (SIBE) heinäkuussa 2012 – ja jatkoi sitä aina tammikuun 31. päivään asti 2013. Tänä aikana asiakkailla ei ole ollut mahdollisuutta shortata espanjalaisia osake CFD -sopimuksia.

Italialaiset CFD:t

Lyhyeksimyynti italialaisilla osake CFD–sopimuksilla (pankki- ja vakuutussektorin osakkeet) kiellettiin heinäkuussa 2012. Kielto päättyi syyskuussa 2012 mutta koskee edelleen suojaamattomia positioita. 

Osakelainauksen kustannukset Short CFD-positioissa

Lainauskustannukset koskevat Short osake-CFD –positioita jotka pidetään yön yli.

Tämä lainauskustannus riippuu osakkeiden likviditeetistä ja saattaa olla nolla (0) hyvin likvideille osakkeille.

Lisätietoa lainauskustannuksista on saatavilla Prices–valikon alta, kohdasta ”Osake CFD-sopimukset menu.

Yritysjärjestelyt

Vaikka asiakkaat, jotka omistavat osake CFD-sopimuksia, eivät kuitenkaan omista allaolevaa osaketta niin heidän positioidensa arvoon vaikuttaa kuitenkin myös yritysjärjestelyt. Tarkemmin sanoen positiot sekä hinnat muuttuvat automaattisesti eri yritysjärjestelyiden seurauksena.

Yksityiskohdat kaikkien yritysjärjestelyiden vaikutuksista CFD-sopimuksiin näet Corporate Actions valikosta.

Kaupankäynti aamun/illan huutokaupassa

Osake-CFD:t Euroopassa sekä APAC-maissa (ei-US) joissa Saxo Bank toimii markkinatakaajana, toimivat siten, että näiden instrumenttien toimeksiannot lähetetään pörssin päätöshuutokauppaan toimeksiantojen hallintajärjestelmän toimesta ja ne osallistuvat pörssin päätöshuutokauppaan.

Toimeksiannot, jotka on asetettu jatkuvan kaupankäynnin päättymisen jälkeen, ja ennen kuin huutokauppa suoritetaan, osallistuvat myös huutokauppaan. Toimeksiannot jotka annetaan huutokaupan jälkeen kuuluvat seuraavalle kaupankäyntipäivälle.

Kaupankäynti aamun huutokaupassa

Jos kyseessä oleva pörssi sallii niin osake-CFD:llä joilla on DMA-status, voidaan käydä kauppaa ennen varsinaisen kaupankäynnin avautumista (pre market trading).

Ateenan pörssi

Perustuen markkinainformaatioon jota Saxo Bank saa välittäjiltään ja liittyen seurauksiin mahdollisesta Kreikan eroamisesta Eurosta, koemme välttämättömäksi informoida asiakkaitamme joilla on salkussaan kreikkalaisia CFD-positioita, että mahdollisen eron koittaessa syntyy poikkeuksellisia markkinaolosuhteita.

Tämän vuoksi on hyvä tietää, että Kreikan erotessa Eurosta Saxo Bank saattaa:

  • Sulkea kaikki asiakkaidensa kreikkalaiset CFD-positiot hinnalla joka Saxo Bankilla on sillä hetkellä saatavilla, ja
  • Valuuttamuunnokset eurosta toiseen valuuttaan tehdään muuntokurssilla joka on sillä hetkellä saatavilla.

Yön yli -rahoituskustannukset debit / credit

Koska Osake-CFD:t Saxo Bankissa ovat tuotteita joilla on vakuusvaatimus, rahoitat position ylläpitämisen sinulta veloitettavalla yön yli –korolla (credit/debit). Tarkemmat tiedot tästä löydät Trading-Hinnastot – CFD-sopimukset – Hinnat Overnight Financing – kappaleesta.

Trading-esimerkki

Long Osake-CFD -kauppa

Kun odotat osakkeen hinnan nousevan, voit ottaa Long-position (osto) Osake-CFD:ssä.

Tässä esimerkissä odotat Nokian osakkeen hinnan NOUSEVAN tämänhetkiseltä tasolta 1.72 EUR. Sinulla on 10,000 EUR vapaana kaupan vakuudeksi. Saxo Bankissa sinulla on 10:1 vipu käytettävissäsi tässä instrumentissa, joka tarkoittaa, että sinun tulee varata ainoastaan 10% kaupan arvosta vakuudeksi.

Päätät ostaa 50 000 CFD:tä Offer-hinnalla 1.73 EUR joka antaa sinulle (50,000*1.73 EUR) 86,500 EUR arvoisen position.

Jokaiselta päivältä jonka pidät Long-positiota avoimena, maksat rahoituskustannusta (financing cost) position avausarvolle.

Käytettävä korko on LIBOR+3% (0.27144%+3% = 3.27144%). 10 päivää myöhemmin Nokian hinta on noussut ja myyt 50,000 CFD:tä hintaan 1.85 EUR.

Kaupan yksityiskohdat ovat: 

​Position avaaminenMiten lasketaan​Määrä (EUR)​
Käytettävissä oleva vakuus​10,000 EUR x 10​100,000​
Kaupan arvo​50,000 x 1.73 EUR​86,500​
Käytetty vakuus​86,500 EUR x 0.10​8,650​
Kaupan välityspalkkiot​86,500 EUR x 0.10%​-86,50​
Leimavero​n/a​
Position rahoituskustannukset:
Vakuuden rahoituskustannukset​3.27144% x 10 pv x 86,500 EUR / 360​78.61​
Lainauskustannukset​n/a​
Position sulkeminen:
Kaupan arvo​50,000 x 1.85 EUR​92,500​
Kaupan välityspalkkiot​
92,500 EUR x 0.10%
-92.50
Voitto / tappio:
Kaupan tuotto​92,500 EUR - 86,500 EUR​6,000​
Kokonaiskustannukset​86.50 EUR + 78.61 EUR + 92.50 EUR​257.61​
Kokonaistuotto​6.000 EUR - 257.61 EUR​5,742.39​

 

Short Osake-CFD -kauppa

Kun odotat osakkeen hinnan laskevan, voit ottaa Short-position (myynti) Osake-CFD:ssä.

Tässä esimerkissä odotat Nokian osakkeen hinnan LASKEVAN tämänhetkiseltä tasolta 1.72 EUR. Sinulla on 10,000 EUR vapaana kaupan vakuudeksi. Saxo Bankissa sinulla on 10:1 vipu käytettävissäsi tässä instrumentissa, joka tarkoittaa, että sinun tulee varata ainoastaan 10% kaupan arvosta vakuudeksi.

Päätät myydä 50,000 CFD:tä Bid-hinnalla 1.71 EUR joka antaa sinulle (50,000*1.71 EUR) 85,500 EUR arvoisen position.

Jokaiselta päivältä jonka pidät Short-positiota avoimena, vastaanotat rahoituskustannusta (financing cost) position avausarvolle.

Käytettävä korko on LIBID – 2.5% (0.26561%-2.5% = -2.23439%). Koska vallitsevalla korkotasolla kurssi on negatiivinen, sinun tulee maksaa 2.23439% yön yli –korkoa. 10 päivää myöhemmin Nokian hinta on laskenut ja ostat 50,000 CFD:tä hintaan 1.65 EUR.

Kaupan yksityiskohdat ovat:

 

Position avaaminenMiten lasketaan​Määrä (EUR)​
Vapaana oleva vakuus​10,000 EUR x 10​100,000​
Kaupan arvo​50,000 x 1.71 EUR​85,500​
Käytetty vakuus​85,500 EUR x 0.10​8,550​
Kaupan välityspalkkiot​85,500 EUR x 0.10%​-85,50​
Leimavero​n/a​
Position rahoituskustannukset:
Vakuuden rahoituskustannukset​2.23439% x 10 pv x 85,500 EUR / 36053.07​
Lainauskustannukset​n/a​
Position sulkeminen: ​ ​
Kaupan arvo​50,000 x 1.65 EUR82,500​
Kaupan välityspalkkiot​
92,500 EUR x 0.10%​
-82.50​
Voitto / tappio: ​ ​
Kaupan tuotto​85,500 EUR - 82,500 EUR3,000​
Kokonaiskustannukset​85.50 EUR + 53.07 EUR + 82.50 EUR​221.07
Kokonaistuotto​3.000 EUR - 221.07 EUR​2,778.93

 

Paikalliset kaupankäyntiä koskevat rajoitukset

Tietyt paikalliset rajoitukset saattavat koskea CFD-kaupankäyntiä. Jos olet epävarma paikallisista rajoituksista ja säännöksistä alueellasi, ole hyvä ja vieraile oman alueesi kotisivuilla ja kysy meiltä tarvittaessa lisäinformaatiota.

Updated 14 January 2015

Exchange Traded Fund /

Exchange Traded Commodity CFD:t

Volyymi-perusteiset välityspalkkiot

​Kaupankäynti CFD-sopimuksilla, joiden kohde-etuutena ovat tuotteet kuten Exchange Traded Fund (ETF) tai Exchange Traded Commodity (ETC), on vastaavaa kuin osakkeilla Saxo Bankissa.

Välityspalkkiot lasketaan prosentteina (%) ja veloitetaan kaupan arvosta huomioiden mahdollinen minimipalkkio pienille kaupoille.

Pohjois-Amerikan pörsseissä listatuille kohde-etuuksille välityspalkkiot lasketaan sentteinä sopimusta kohden.

Ilmainen ja reaaliaikainen pörssi-data

Saadaksesi reaaliaikaisen markkinadatan käyttöösi kaupankäyntiä varten ETF-CFD:llä, sinun tulee tilata se kyseisestä pörssistä kaupankäyntiohjelman kautta.

Hyötyäksesi kaupankäynnistä ETF-CFD:llä reaaliaikaisilla hinnoilla, veloituksetta, sinun tulee tehdä vähintään neljä (4) CFD- tai osakekauppaa kyseisessä pörssissä kalenterikuukauden aikana.

Huomioi, että tämä tarjous on saatavilla ainoastaan ei-ammattimaisille asiakkaille. Lue lisää data-maksujen hyvityksestä aktiivisessa kaupankäynnissä.

Toimeksiantotyypit

ETF- ja ETC-kaupankäynnissä käytettävissä olevat toimeksiantotyypit ovat samat kuin käytäessä kauppaa Osake-CFD:llä.

Updated 8 August 2012

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

CFD luokitellaan punaisen tason tuotteeksi sillä sen katsotaan olevan sijoitustuote joka on luonteeltaan hyvin monimutkainen ja sisältää korkean riskin. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

Yleiset Liiketoimintaohjeet