Contract-Optioiden kaupankäyntiehdot

Contract-Optioiden valikoima

Seuraavat Contract-optiot ovat tarjolla online-kaupankäyntiin SaxoTrader-kaupankäyntialustalla:​

Contract-optioiden tiedot

Contract-Optioiden lyhyeksimyynti

Oletusasetuksena, Contract-Optioiden lyhyeksimyynti ei ole mahdollista. Shorttaaminen Contract-Optioilla on sallittua yksilöllisesti arvioiduille asiakkaille jotka ovat saavuttaneet edistyneen vakuusprofiilin. Saadaksesi lisätietoja, ole hyvä ja ota yhteyttä asiakaspalvelijaasi.

Toimeksiantojen prosessointi

​Osittaiset toteutukset (Partial Fills)

Osittaisia toteutumisia voi tapahtua Limit-toimeksiantojen tapauksessa ja jäljelle jäävä määrä pysyy markkinoilla Limit-toimeksiantona ja saattaa toteutua toimeksiannon voimassaolon aikana. Market-toimeksiannot voivat toteutua useilla eri tasoilla: lopullinen hinta lasketaan kaikkien fillien volyymipainotettuna keskiarvona.

Toteutus ja selvitys

Saxo Bank tarjoaa kahden tyyppisiä Contract-Optioita pörssin määritteleminä.

Amerikkalaiset optiot voidaan toteuttaa online koska tahansa ennen niiden erääntymistä kun taas eurooppalaiset optiot voidaan toteuttaa vain automaattisesti niiden erääntyessä.

Ollessaan in-the-money, amerikkalaiset Contract-optio –positiot voidaan toteuttaa futuuripositioiksi, jotka näkyvät tiliyhteenvedossa (Account Summary) erääntymiseen asti.

Contract-option erääntyessä, positio pysyy näkyvissä tiliyhteenvedossa selvityspäivään asti (instrumenttikohtaisesti).

Eurooppalainen optio, ollessaan in-the-money, toteutetaan vain erääntyessään ja käteisselvitetään (cash settlement).

Erääntyminen ja automaattinen toteutus

Käytäessä kauppaa Contract-optioilla Saxo Bankissa, kaikki optio-positiot toteutetaan automaattisesti niiden erääntyessä:

  • Kaikki in-the-money -optioiden Long-positiot toteutetaan
  • Kaikki in-the-money -optioiden Short-positiot luovutetaan
  • Kaikki out-of-the-money optio-positiot hylätään

Call-optio on in-the-money kun sen toteutushinta on alempi kuin kohde-etuuden markkinahinta.

Put-optio on in-the-money kun sen toteutushinta on ylempi kuin kohde-etuuden markkinahinta.

In-the-money optio-positioiden hylkääminen ei ole mahdollista.

Täysi preemio vs. Futuuri-tyylinen preemio

Kun hankitaan Long-positio täyden preemion Contract-oaptioita, preemion määrä vähennetään asiakkaan rahasaldosta. Avoimen Long optio-position arvo ei ole käytettävissä kattamaan kaupankäynnistä aiheutuvia vakuusvaatimuksia, ellei toisin ole määritelty.

Saxo Bank käsittelee futuuri-tyylisiä preemioita jaksotettuina preemioina.

Tämä tarkoittaa, että toisin kuin markkinakäytännöt, realisoimaton voitto/tappio ei siirry asiakkaan käteissaldoon päivittäin. Sen sijaan alkuperäinen preemio säilyy kirjaamattomissa tapahtumissa option lopulliseen selvitykseen tai position sulkemiseen asti.

Tällä tavoin kaikkia muita arvoja tiliyhteenveto-ikkunassa kohdellaan samoin kuten täyden preemion optioiden kohdalla.

Täysi preemio vs. Futuuri-tyylinen preemio

Kun hankitaan Long-positio täyden preemion Contract-oaptioita, preemion määrä vähennetään asiakkaan rahasaldosta. Avoimen Long optio-position arvo ei ole käytettävissä kattamaan kaupankäynnistä aiheutuvia vakuusvaatimuksia, ellei toisin ole määritelty.

Saxo Bank käsittelee futuuri-tyylisiä preemioita jaksotettuina preemioina.

Tämä tarkoittaa, että toisin kuin markkinakäytännöt, realisoimaton voitto/tappio ei siirry asiakkaan käteissaldoon päivittäin. Sen sijaan alkuperäinen preemio säilyy kirjaamattomissa tapahtumissa option lopulliseen selvitykseen tai position sulkemiseen asti.

Tällä tavoin kaikkia muita arvoja tiliyhteenveto-ikkunassa kohdellaan samoin kuten täyden preemion optioiden kohdalla.

Kohde-etuusinstrumentin deaktivointi

Jos pörssi deaktivoi kohde-etuutena olevan instrumentin, esimerkiksi tietyn öljy-futuurin, Saxo Bank ilmoittaa tästä asiakkailleen ja poistaa kyseiset positiot asiakkaan Trading-tileiltä.

Optioiden ennenaikainen toteutus:

Sijoittaja, jolla on Long-positio amerikkalaisessa optioissa, voi toteuttaa option koska tahansa ennen erääntymistä. Toteuttaakseen option, sijoittajan tulee tehdä toteutuspyyntö kaupankäyntialustalla kohdassa ”Tilin yhteenveto/Account Summary”.

Kun toteutuspyyntö on syötetty, optiopositio suljetaan hintaan 0 ja positio kohde-etuuteen avataan toteutushinnalla välittömästi.

Asiakkaiden tulee aina harkita myös option sulkemista markkinoilla ja kohde-etuuden hankkimista erikseen. Option markkina-arvo on usein korkeampi kuin realisoimaton voitto toteutushinnalla avattavasta positiosta kohde-etuudessa.

CME:ssä listattuja valuuttaoptioita ei voi toteuttaa out-of-the-money, joten nämä pyynnöt perutaan välittömästi.

Toteutuksen aikaraja:
Toteutuspyynnöt tulee olla järjestelmässä ennen Saxo Bankin määrittelemää aikarajaa, nämä rajat ovat nähtävillä kunkin option kaupankäyntiehdoissa. Saxo Bankin aikarajojen ajankohdat ovat pörssien aikarajoja aiemmin, jotta Saxo Bank ja sen käyttämät brokerit pystyvät välittämään toteutuspyynnöt edelleen pörsseihin. Jos toteutuspyyntö jätetään toteutusajan umpeutumisen jälkeen, pyyntö hylätään ja asiakkaan tulee odottaa seuraavaan päivään toteuttaakseen option ennen erääntymistä.

Viimeinen kaupankäyntipäivä:
Viimeisenä kaupankäyntipäivänä asiakkaat eivät voi itse toteuttaa optioita, sillä automaattinen toteutus käsittelee toteutuksen selvityshintaa vastaan.

Johdannaistuotteiden verotus Italiassa

Veroa sovelletaan kaikissa italialaisissa johdannaistuotteissa joiden kohde-etuutena ovat italialaisten yhtiöiden osakkeet tai italialaiset indeksituotteet.
   
Veroa sovelletaan riippumatta asiakkaan asuinmaasta tai toimeksiannon toteuttaneesta maasta. Näin ollen kaikkien italialaisilla johdannaistuotteilla kauppaa käyvien asiakkaiden tulee maksaa vero sekä osto- että myyntitoimeksiannoista.
   
Contract-optiot joiden kohde-etuutena ovat italialaiset indeksit:

​​Nimellisarvo​​ (EUR)​0-2.5k​2.5-5k​5-10k​10-50k​50-100k100-500k500-1,000k​Yli 1,000k​
​Vero (EUR)​0.25​0.5​1​5​10​50​100​200

   
Updated 12 November, 2014

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

Optio luokitellaan punaisen tason tuotteeksi sillä sen katsotaan olevan sijoitustuote joka on luonteeltaan hyvin monimutkainen ja sisältää korkean riskin. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

Yleiset Liiketoimintaohjeet