Tom/Next Rollover

Tom/Next hyvitys tai veloitus

Position “rollaus” uudelle arvopäivälle johtaa position avaushinnan päivitykseen (joko ylös tai alas). Rollover veloitus tai hyvitys (debit tai credit) on realisoimattomien voittojen tai tappioiden "Swap-korkopisteiden" summa.

Swap-pisteet

Käytettävät Swap-pisteet perustuvat Tom/Next Swap-hintoihin jotka saadaan Tier-1 pankeilta. Näihin sovellettava Mark-up/Down on 0.45% joka lisätään tai vähennetään päivittäiseen markkinoiden yön yli –korkoon + korkotekijä joka on kuvattu kohdassa ”Realisoimattoman voiton tai tappion korko” alla.

Kerääntyneet Swap-pisteet sekä korkokomponentti lisätään tai vähennetään edelliseen position avaushintaan.

Tarjotakseen täyden läpinäkyvyyden asiakkailleen Saxo Bank julkaisee kerran päivässä Swap-pisteet joita käytetään tom/next rolloverissa. Katso 'Historialliset Swap-pisteet' alta.

Realisoimattoman voiton tai tappion korko

Kaikille realisoimattomille voitoille tai tappioille Forex Spot-positioista, jotka rollataan tietyltä päivältä seuraavalle, kohdistuu koron hyvitys tai veloitus. Tämä lisätään Swap-pisteisiin jotta rollover-hyvitys tai –veloitus voidaan laskea.

Realisoimattomat voitot tai tappiot lasketaan seuraavien tekijöiden erona: alkuperäinen kaupantekokurssi (mahdollisesti muokattu edellisillä Tom/Next rollover:lla) ja kaupankäynnin kohteena olevan valuuttaparin päivän päätöskurssi klo 17:00 Eastern Standard Time (New Yorkin aikaa).

Valuutoille joille kohdistuu erityisehtoja, käytetään klo 08:15 CET valuuttakurssia.

Historialliset Swap-pisteet

Updated 1st October, 2014

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

Forex luokitellaan punaisen tason tuotteeksi sillä sen katsotaan olevan sijoitustuote joka on luonteeltaan hyvin monimutkainen ja sisältää korkean riskin. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

Yleiset Liiketoimintaohjeet