Kaupankäynti vakuutta vastaan

Kaupankäynti vakuutta vastaan

Futuureilla käydään kauppaa vakuutta vastaan antaen sijoittajille mahdollisuus vivuttaa pieni sijoitettu summa huomattavasti suuremmaksi positioksi.

Initial and Maintenance Margin

Vakuusvaatimus on vakuuden määrä joka sijoittajalla tulee olla tilillään avatakseen position.​

See all / Initial and Maintenance Margin 

​​

​Ylläpito-vakuusvaatimus (Maintenance Margin)

Vakuusvaatimukset position ylläpitoa varten löytyvät futuurien kaupankäyntiehdoista, kaupankäyntiohjelman valikosta “Account – Trading Conditions”.

Tällä tarkoitetaan vakuuden määrää joka on vähintään oltava tilillä yhtä sopimusta kohden aina position ollessa auki.

Jos vapaana olevat varat tilillä laskevat alle tämän tason, sijoittaja saa nk. Margin Callin ja tällöin on vaihtoehtoina joko tallettaa lisää vakuutta (rahaa) tilille tai sulkea positioita. Normaalisti sijoittaja saa tästä varoituksen kaupankäyntiohjelman kautta sekä sähköpostitse.

Jos vakuustilannetta ei korjata, Saxo Bank voi sulkea positiot sijoittajan puolesta.

Riskivaroitus

Kaupankäynti vakuutta vastaan sisältää suuren riskin ja sijoittajalla on mahdollisuus hävitä enemmän kuin alkuperäinen sijoitus. Tämän vuoksi kaupankäynti vakuutta vastaan ei sovi kaikille sijoittajille.

Varmista, että ymmärrät täysin tuotteisiin liittyvät riskit ja kysy tarvittaessa neuvoa sijoitusneuvojaltasi.

Tutustu riskivaroitukseen.

Updated 21st June, 2012

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

ETF luokitellaan keltaisen tai punaisen tason tuotteeksi riippuen yksittäisestä instrumentista. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

Yleiset Liiketoimintaohjeet