FX Vanilla -Optioiden Vakuusvaatimukset

Vakuusprofiili

FX Vanilla -optioiden kaupankäynnin vakuusvaatimukset Saxo Bankissa ottavat huomioon muutokset:

  • Volatiliteetissa
  • Allaolevan kohde-etuuden Spot-hinnassa
  • Jo valmiiksi avoimissa positioissa

Delta ja Vega Margin (Vakuus)

FX Vanilla -optiopositioiden vakuusvaatimukset Saxo Bankissa koostuvat kahdesta komponentista:

  • Delta Margin – riippuu altistumisesta muutoksille allaolevassa Forex spot-kurssissa
  • Vega Margin – riippuu muutoksesta altistumiseen kohde-etuutena olevan Forex-valuuttaparin volatiliteetille.

Vakuusvaatimus FX Vanilla –optiopositiolle on:

Vaadittu vakuus = Delta Margin + Vega Margin

Delta Margin

FX-optioposition Delta kuvaa kuinka option arvo muuttuu kohde-etuutena olevan FX spot-kurssin muutoksen tuloksena.

FX-optioposition Delta kerrottuna määrällä kertoo position altistumisasteen (i.e., Delta Exposure = Määrä (Notional Amount )* Delta). Spot-altistumisaste edustaa sitä määrää spot-positiosta joka tarvitaan suojaamaan FX-positio.

Laskukaava Forex-optioposition Delta Margin –komponenttiin on:

Delta Margin = Delta Exposure * Forex Spot Vakuusvaatimus

Laskettaessa Delta Margin –vaatimusta uudelle FX-optiopositiolle, kaikki portfolion nykyiset spot-riskit asiakkaan tileillä ja alatileillä Saxo Bankissa – sekä avoimet FX spot-positiot että FX optioiden spot-riskit – otetaan huomioon.

Vega Margin

FX Vanilla -optioposition Vega kuvaa kuinka FX-optioposition arvo muuttuu kohde-etuutena olevan FX-valuuttaparin implisiittisen volatiliteetin muutosten seurauksena.

Laskukaava Forex-optioposition Vega Margin –komponenttiin on:

Vega Margin = Määrä (Notional Amount) * Vega * Max (Implisiittinen volatiliteetti, Floor Value) * Volatiliteetti-tekijä

Käytössä on 20% Floor Value.

Lue lisää Volatiliteetti-tekijästä alta.

Volatiliteetti-tekijä

Volatiliteetti-tekijät muodostetaan eri valuuttapareille sekä erääntymispäiville (katso taulukko alta). Näiden erääntymispäivien kesken volatiliteetti-tekijät interpoloidaan (katso graafi alta).

Volatiliteetti-tekijät ovat korkeampia lähemmille erääntymispäiville (short dated Expiry Dates) kuin kauemmille erääntymispäiville (long dated Expiry Dates) koska pitkäaikaisen Forex-optioposition volatiliteetti on suhteellisesti vähemmän dynaaminen kuin lyhytaikaisen Forex-optioposition volatiliteetti.

Laskettaessa Vega Margin –vaatimusta Forex-optiopositiolle, netotus tapahtuu yli jokaisen valuuttaparin sekä erääntymispäivän. Näin ollen, jos asiakas on ostanut ja myynyt saman valuuttaparin ja saman erääntymispäivän Forex-optioita, Vega Margin lasketaan nettona näille positioille.

Käytetyt volatiliteetti-tekijät Vega Margin –laskennassa, “major” ja “minor” –valuuttapareille, näkyvät alla taulukossa sekä graafissa. Kuten edellä mainittiin, volatiliteetti-tekijät interpoloidaan erääntymispäivien kesken. 

​Ajanjakso ​​Päivien lukumäärä ​Major valuuttaparit​Minor valuuttaparit​
Short-positiot​​Long-positiotShort-positiot​​Long-positiot
1 viikko​​7​28%​-28%50%​​-50%
2 viikkoa​14​20%​-20%​25%​-25%​
1 kuukausi​30​11%​-11%​​20%-20%​
3 kuukautta​90​8%​-8%​​15%-15%​
1 vuosi​365​8%​-8%​​10%-10%​
 
 


Seuraava taulukko näyttää valuuttojen luokittelun ”Major”-valuuttapareihin. Liittyen näihin volatiliteetti-tekijöihin, Major-valuuttapari on sellainen pari jonka MOLEMMAT valuutat löytyvät tältä listalta. 
 
Major valuutat​ ​
AUD​​JPY
​CAD​NOK
​CHF​NZD
​EUR​SEK
​GBP​USD
 

Poikkeukset ostetuille optioille

Long FX Vanilla –optiopositioiden pitämiselle ei ole vakuusvaatimusta jos:

  • Sinulla ei ole myytyjä positioita
  • Sinulla ei ole FX spot tai FX-termiinipositioita samassa valuuttaparissa

Jos sinulla on ainoastaan ostettuja FX Vanilla -optioita, tällöin vakuutta ei vaadita FX Vanilla –optiopositioiden ylläpitämiseen. Kuitenkin, käteistä vaaditaan Preemioiden maksamiseen ostetuista Forex-optioista.

Jos käyt kauppaa, ostettujen optioiden lisäksi, tuotteilla joilla on vakuusvaatimus (Spot ja myydyt optiot), tämä muuttaa portfoliosi delta-riskiä. Täten, Delta ja Vega Margin –menettely koskee koko portfoliota näiden valuuttaparien osalta.

Tähän kuuluisi myös option toteuttaminen spot-kaupaksi erääntyessä.

Riskivaroitus

Vakuusvaatimukset voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta etukäteen. Saxo Bank pidättää oikeuden kasvattaa vakuusvaatimuksia suurille positioille sekä asiakas-portfolioille joihin katsotaan kohdistuvan hyvin suuri riski.

Kaupankäynti vakuutta vastaan pitää sisällään suuren riskin asiakkaan pääomalle sekä mahdollisuuden hävitä enemmän kuin alkuperäinen sijoitus. Tämän vuoksi kaupankäynti vakuutta vastaan ei sovi kaikille sijoittajille.

Varmista, että ymmärrät täysin kaupankäyntiin liittyvät riskit ja ota tarvittaessa yhteyttä sijoitusneuvojaasi.

Katso Riskivaroitus.

Updated 21st January, 2015

FX Binary Touch -Optioiden Vakuusvaatimus

Stop Out -käytäntö

Koska FX Binary Touch –optiot Saxo Bankissa eivät ole tuotteita joilla on vakuusvaatimus, ne eivät kuulu mahdollisen stop outin piiriin.

On kuitenkin mahdollista, että merkittävä valuutan revalvaatio saattaa kasvattaa maksuvelvollisuutta shortatun Binary Touch –option kohdalla yli tilin arvon. Tällaisessa tapauksessa lisävaroja saatetaan tarvita kattamaan syntynyt alijäämä.

Stop Out procedure

As FX Touch Options at Saxo Bank are not margin products, they are not included in a potential stop out.

It may happen that significant currency revaluation may increase the pay-out liability of a shorted Touch Option beyond the Account Value. In this case additional funds may be required to cover the short fall.

Updated 22 April 2014

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

Optio luokitellaan punaisen tason tuotteeksi sillä sen katsotaan olevan sijoitustuote joka on luonteeltaan hyvin monimutkainen ja sisältää korkean riskin. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

Yleiset Liiketoimintaohjeet