FX Vanilla-optiot

Forex-optioiden Margin-käytäntö

FX spot ja FX Forward -positioissa riski on yksinkertaisesti vain position nimellisarvo mutta FX Optioiden kohdalla asia ei kuitenkaan ole näin. Position nimellisarvo ei siis ole sovellettavissa monimutkaisiin optiostrategioihin.

Monissa optiostrategioissa (joissa on rajoittamaton riski) FX Expiry Margin (joka on FX Optioihin käytettävä vakuusvaatimusmalli) käyttää kohde-etuutena olevan valuuttaparin vakuusvaatimustasoa laskettaessa vaadittua vakuutta optioille. Mitä vakuusvaatimustasoa tulisi siis käyttää vakuusvaatimuksen laskennassa tietylle valuuttaparille, ottaen huomioon tietyn yksittäisen vakuusvaatimustason puutteen sekä riskitason? Vastaus kysymykseen on nk. Blended Margin rate, joka perustuu korkeimpaan mahdolliseen riskiin tietyn valuuttaparin FX- ja FX Optio -positioissa.

FX Expiry Margin -laskenta

FX Option vakuusvaatimus lasketaan per valuuttapari ja per erääntymispäivä, huomioiden porrastetun Tiered Margin -mallin. Jokaiselle valuuttaparille on vakuusvaatimuskatto, joka on korkein mahdollinen riski FX ja FX Optio -positioissasi kerrottuna vallitsevalla FX (Spot) vakuusvaatimuksella. Tämä laskelma ottaa myös huomioon mahdollisen FX Spot, FX Optioiden sekä FX Forwardien netotuksen.

Rajoitetun riskin strategioissa, esim. Short Call Spread, FX Optio -portfolion vakuusvaatimus lasketaan suurimpana mahdollisena tappiona.

Esimerkki:

Myyt Call Spreadin 10M USDCAD toteustushinnoilla 1.41 ja 1.42. Nykyinen spot- kurssi on 1.40. Vakuusvaatimus on näin ollen suurin mahdollinen tappio eli 71,429 USD (10M x (1.42-1.41) = 100,000 CAD/USD @ 1.40.

Rajoittamattoman riskin strategioissa, esim. Naked Short Optiot, vakuusvaatimus lasketaan kertomalla nimellisarvo vallitsevalla Spot vakuusvaatimuksella.

Esimerkki:

Myyt 10M USDCAD Put option, jolloin kaupassa on rajoittamaton riski. Tällöin vakuusvaatimus lasketaan kertomalla nimellisarvo vallitsevalla Spot vakuusvaatimuksella.

Vallitseva Spot vakuusvaatimus määritellään suurimman potentiaalisen riskin perusteella eli tässä tapauksessa 10M USD. Näin vallitseva Spot-kurssi on nk. Blended Margin Rate eli 2.2% ((1% x 3M USD + 2% x 2M USD + 3% x 5M USD) / 10M). Vakuusvaatimus on silloin 220,000 USD (2.2% x 10M USD).

Tiered Margin vakuusvaatimukset ovat käytettävissä FX Optioiden vakuuslaskentaan kun vakuusvaatimus johdetaan vallitsevasta vakuustasosta eikä potentiaalisista tulevista tappioista. Vallitsevat FX Spot vakuustasot ovat porrastettu perustuen USD nimellisarvoon. Mitä korkeampi on kaupan nimellisarvo, sitä korkeampi on vaadittu vakuus. Tiered Margin lasketaan jokaiselle valuuttaparille erikseen. FX Optioiden vakuuslaskennassa vallitseva Spot-vakuusvaatimus valuuttaparille on joko Tiered- tai Blended-vakuus, perustuen FX- ja FX Optiopositioiden korkeimpaan potentiaaliseen riskiin.

Lisää esimerkkejä täältä.

Tutustu FX Margin Policy.

Touch-optiot

Vaikka Touch-optioilla ei ole vakuusvaatimusta niin positiot vaikuttavat "Käytettävissä oleva vakuus / Margin Available" –summaan joka näkyy Tilin Tiedot/Account Details -ikkunassa.

Jos tililläsi on positioita joilla on vakuusvaatimus niin Vakuuksien Käyttöaste / Margin Utilization kasvaa kun uusia Touch-optiopositioita avataan.

Huomioi, että ennen kuin avaat uusia positioita, järjestelmä tarkistaa vakuusvaatimukset jotta Vakuuksien Käyttöaste ei nouse yli 100 prosenttiin kun uusia Touch-optiopositioita avataan.