FX Vanilla-Optioiden Kaupankäyntiehdot

Palkittua hinnoittelua

Globaalina markkinajohtajana OTC Forex-optiokaupankäynnissä Saxo Bank tarjoaa sinulle reaaliaikaiset hinnat sekä räätälöidyn likviditeetin. Saxo Bankin optioiden hinnat näkyvät kaupankäyntialustallasi dynaamisina Bid/Ask spreadeina. Optioiden Bid/Ask spreadit ovat luonteeltaan muuttuvia ja riippuvat sopimusten voimassaoloajoista sekä kohde-etuutena olevasta valuuttaparista.

Näytteitä nykyisistä FX Vanilla -optioiden Live-spreadeista, jotka päivittyvät tunneittain, on saatavilla kohdassa 'Spreadit' – katso Hinnat.

Toteutustapa valintasi mukaan

Forex Vanilla -optiot jotka ovat 'in the money', toteutetaan automaattisesti klo 10:00 am EST (New York cut) erääntymispäivänä. Oletuksena positiot muunnetaan spot-positioiksi.

Vielä tuntia ennen toteutusta voit valita kahden vaihtoehdon välillä: joko spot-position vastaanottaminen ('spot') tai Saxo Bankin toimesta automaattinen poistuminen spot-positiosta spreadin Mid-hintaan toteutushetkenä ('cash'). Voit vaihtaa haluamaasi toteutustapaa rajattomasti.

Cash-toteutustapa on käytettävissä sekä Long- että Short-positioihin ja tämä tapahtuu aina Mid-spreadiin – myös volatiileissa markkinaolosuhteissa.

Jos Spot-toteutustapa valitaan, spot-positioon kohdistuu normaali voiton/tappion mahdollisuus spot-hinnan liikkuessa poispäin toteutushinnasta. Jos sinulla jo on kumoava positio toteutushetkellä, toteutettava positio netotetaan seuraavana päivänä.

Automaattinen toteutus

Suurin osa FX Vanilla -optioiden toimeksiannoista käsitellään automaattisesti. Eli kaikki toimeksiannot alle automaattisen toteutuksen rajan, joka vaihtelee instrumentin, deltan sekä voimassaoloajan mukaan, hyväksytään ilman dealing deskin manuaalista osallistumista.

Automaattisen toteutuksen rajat ovat näkyvillä kaupankäyntialustassa, ”Forex Options Trading Conditions”.

Huomaa, että automaattisen toteutuksen rajat saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta volatiilien tai epälikvidien markkinaolosuhteiden vallitessa.

Optioiden erääntyminen

Saxo Bank tarjoaa eurooppalaisia FX Vanilla -optioita eli optioita jotka toteutetaan tai ne erääntyvät ainoastaan erääntymispäivänä, klo 10:00 Eastern Standard Time (New York cut). Positioita ei voi toteuttaa ennen niiden erääntymistä.

Koska Saxo Bank tarjoaa jatkuvasti sekä Bid- että Offer-hinnat, on sinulla aina mahdollisuus sulkea positio ennen erääntymistä vallitsevaan markkinahintaan. Tällaisessa tapauksessa Long- ja Short-positiot netotetaan ennen erääntymistä.

Minimi kauppakoko

Pienin mahdollinen kauppakoko FX Vanilla -optioille tietyillä valuuttapareilla on 10 000 yksikköä perusvaluuttaa – jalometalleilla 10 oz (Kulta) ja 100 oz (Hopea).

Riskivaroitus kaupankäyntiin FX-Optioilla

Sinun tulee huomioida, että ostaessasi Forex-optioita, mahdollinen tappiosi tulee olemaan optiosta maksettu preemio plus mahdolliset muut maksut tai transaktiokulut, jos optio ei saavuta toteutushintaansa erääntymiseen mennessä.

Tietyt optiomarkkinat toimivat vakuusperusteisesti, eli ostajat eivät maksa täyttä preemiota optioistaan ostohetkellä. Tällaisessa tapauksessa saatat joutua jälkeenpäin maksamaan optiosta vakuuden joka voi olla sen preemion suuruinen. Jos et toimi vaatimusten mukaan, positiosi saatetaan sulkea tai likvidoida.

Jos myyt option, riski on huomattavasti suurempi kuin ostettaessa optio. Saatat altistua vakuuden asettamiselle ylläpitääksesi position ja tappio saattaa olla huomattavasti suurempi kuin vastaanotettu preemio.
Myymällä option hyväksyt lainmukaisen velvollisuutesi ostaa tai myydä alla oleva kohde-etuus jos optio toteutetaan: riippumatta siitä kuinka kauas markkinahinta on liikkunut toteutushintaan nähden. Jos omistat jo sopimuksen mukaisen kohde-etuuden, niin tässä tapauksessa riskisi on rajoitettu.

Jos et omista allaolevaa kohde-etuutta, (“uncovered call option”) riski voi olla rajoittamaton. Ainoastaan kokeneiden henkilöiden tulisi pohtia suojaamattomien optiopositioiden asettamista, silloinkin vain sen jälkeen kun he ovat tutustuneet täysin vallitseviin olosuhteisiin sekä ovat tietoisia mahdollisista riskeistä.

Updated 28 April 2014

FX Binary Touch Optiot-Kaupankäyntiehdot

Dynaamiset Bid/Ask -spreadit

FX Binary -optiot ovat saatavilla reaaliaikaisilla sekä virtaavilla Bid- ja Ask-hinnoilla. Spreadit vaihtelevat voimassaoloajan ja valuuttaparin mukaan.

Kaupankäyntialustoissa näkyvät hinnat noudattavat dynaamisia Bid/Ask –spreadeja. Ne hinnoitellaan prosenttiosuuksina mahdollisesta maksusta (Payout), kuvastaen markkinoiden odotuksia siitä todennäköisyydestä jolla spot-kurssi saavuttaa (tai ei saavuta) laukaisutason (Trigger tai Barrier) ennen erääntymistään.

Hinnoittelu / Preemio

Binary Touch -option hintaa kutsutaan Preemioksi ja se esitetään prosentteina (%) potentiaalisesta maksusta.

Esimerkiksi, määrän ollessa 1 000 ja hinnan 10%, Preemio on 100 yksikköä perusvaluuttaa ja maksu (Payout) tulisi olemaan 1 000 yksikköä perusvaluuttaa.

Long-positiossa maksat Preemion ja Short-positioissa vastaanotat Preemion.

 
Esimerkki:​ ​Tavoittelet potentiaalista 1,000 euron tuottoa jos EUR/USD saavuttaa 1.3000 seuraavan kahden viikon aikana.​
Yhden Binary Touch -option hinta on 20%. ​
Maksat siis 200 EUR (1,000 * 20%) optiosta. ​
Jos EUR/USD Spot-hinta saavuttaa 1.3000 ennen erääntymispäivää niin sinulle maksetaan 1,000 EUR (nettotuotto 800 EUR). ​
Jos EUR/USD ei saavuta 1.3000 tasoa niin silloin tappiosi kaupasta on preemio jonka maksoit optiosta eli 200 EUR.​

Treidattavuus

Käytössämme on suojakeinoja joiden avulla pyritään estämään virheellinen kaupankäynti. Tästä esimerkkinä jokaiselle valuuttaparille on määritelty 'tradability value' -arvo. Tämän parametrin käytön tarkoituksena on rajoittaa kaupankäyntiäsi kun Trigger-tason saavuttamisen (Touch tai No touch) todennäköisyys on liian lähellä 100%. Tämä tehdään suojataksemme asiakasta tekemästä virhettä, esim. maksamasta 100% One Touch:sta tai myymästä No Touch:ia kun Bid-hinta on 0%.

Tämän hetkiset parametrit ovat:

Valuuttapari​Tradability value​Valuuttapari​Tradability value​
EURGBP​0.25%​GBPUSD​0.15%​
EURJPY​0.20%​USDJPY0.25%​
EURUSD​0.15%​AUDUSD​0.20%​

 

Huomioi, että Tradability-arvoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta etukäteen.

Sinua ei tietenkään koskaan rajoiteta olemassaolevan avoimen position sulkemiselta, huolimatta siitä kuinka lähellä vallitsevaa spot-hintaa Trigger-taso on. Sulkemishinnat saattavat olla tarjolla ainoastaan erillisestä pyynnöstä (RFQ) jos ollaan lähellä erääntymistä.

Esimerkki:
Haluat ostaa “One Touch Binary” –option 3 kuukauden voimassaoloajalla Trigger-hinnan ollessa 10 pips:n päässä markkinahinnasta. Tässä tapauksessa Preemio olisi 100% (tai lähellä sitä) ja Saxo Bank hylkäisi automaattisesti kaupan.

Minimi kauppakoko & Likviditeetti

Käytäessä kauppaa FX Binary Touch –optioilla Saxo Bankissa, minimi kauppakoko on 100 yksikköä perusvaluuttaa.

Kaupankäynti 25 000 USD yksikköön asti (perusvaluuttaa) toteutetaan automaattisesti online, reaaliaikaisilla ja virtaavilla hinnoilla. Suuremmille määrille saat hinnat erillisestä pyynnöstä (RFQ) dealeriltamme joka antaa sinulle manuaalisesti Bid- ja Ask-hinnat.

Voimassaoloaika

Tarjolla olevat erääntymispäivät ovat standardoituja Binary Options Board:ssa kattaen voimassaoloajat yhdestä päivästä aina kuuteen kuukauteen asti. Option ”Trade Ticket” kaupankäyntialustassasi tarjoaa lyhyempiä sekä pidempiä voimassaoloaikoja, i.e. yhdestä päivästä yhteen vuoteen.

Toteutus & Erääntyminen

Toisin kuin FX Vanilla -optiot, Binary Touch –optiot toteutetaan kun Trigger-taso saavutetaan, koska tahansa ennen erääntymistä (One Touch > maksu generoituu automaattisesti, No Touch > erääntyminen toteutumattomana) tai jos optio ei ole koskaan lauennut ennen erääntymistä (No Touch generoi maksun, One Touch > optio erääntyy automaattisesti).

Laukaisu-taso (Trigger tai Barrier) katsotaan saavutetuksi jos valuuttaparin spot Mid-hinta saavuttaa Trigger-tason.
Jos optio toteutetaan, maksu on 100% perusvaluutan määrästä. Jos optio erääntyy toteutumattomana, maksu on nolla (0).
Binary Touch –optiot saattavat myös tulla suljetuiksi ennen niiden erääntymistä (ennen kuin ne koskettavat Trigger-tasoa), jolloin sinulla on mahdollisuus uudelleenarvioida riski ja altistuminen jos markkinanäkemyksesi muuttuu ajan kuluessa.

Kaikki Binary Touch –optiot jotka eivät ole saavuttaneet Trigger-tasoa, erääntyvät klo 10:00am Eastern Standard Time (New York aikaa) erääntymispäivänä. Jos Binary Touch –optio erääntyy in-the-money (ITM), optio toteutetaan ja ostajan ja myyjän välillä suoritetaan maksu.

Siinä tapauksessa, että optio erääntyy, kauppa poistetaan avoimien positioiden näkymästä ja/tai vastakkainen positio 100% hinnalla muodostetaan.

Tutustu FX Binary Touch –optioiden esittelyvideoon yleisistä Trading-strategioista.

Preemio

Saxo Bankissa FX Binary Touch -optioita voidaan joko ostaa tai myydä.

 

Long-kaupankäynti

(osto)​

Ostettaessa optio, sinun tulee maksaa täysi Preemio käteisenä. Preemio vähennetään Käteissaldosta (Cash Balance)(tämä näkyy aluksi ”Transactions not booked” –rivillä ja kaupankäyntipäivän päätteeksi se vähennetään Käteissaldosta).

Ostetun position nykyinen arvo (positiivinen) näkyy ”Non-margin positions” –rivillä ja se vähennetään ”Not available as margin collateral” –riviltä. Näin ollen, et voi käyttää Binary Touch –optioiden arvoa kattamaan vakuusvaatimuksia.​

Short-kaupankäynti

(myynti)​

Myytäessä optio, sinulla tulee olla riittävä määrä käteistä mahdollista maksua (Payout) varten toteutuksen (One Touch) tai erääntymisen (No Touch) tapahtuessa. Preemio lisätään Käteissaldoon (Cash Balance)(tämä näkyy aluksi ”Transactions not booked” –rivillä ja kaupankäyntipäivän päätteeksi se lisätään Käteissaldoon).

Myydyn position nykyinen arvo (negatiivinen) näkyy ”Non-margin positions” –rivillä. Varautuaksemme mahdolliseen täysimääräiseen maksuun (Payout) nykyisen arvon ja potentiaalisen maksun ero vähennetään ”Not available as margin collateral” –riviltä. Näin ollen, koko potentiaalinen tappio option maksusta ei ole käytettävissä kattamaan vakuusvaatimuksia.​

 

 

Selvitys ja maksu

Saxo Bankissa Binary Touch –optiopositiot selvitetään käteisellä ja automaattisesti siinä tapauksessa, jos niistä generoituu maksu (Payout). Maksu on 100% perusvaluuttaa. Jos optio erääntyy ilman toteutusta, tällöin maksu on 0%.

“One Touch” –tapahtumassa maksu suoritetaan kun Trigger-taso saavutetaan – “No Touch”-vaihtoehdossa taas erääntymisen yhteydessä olettaen, että Trigger-tasoa ei ole saavutettu. Trigger-tason katsotaan olevan saavutettu jos spot Mid-hinta koskettaa Trigger-tasoa.

Vaikka P/L (Voitto/Tappio) suljetusta Binary Touch –optiosta (esim. option osto / myynti ennen sen toteutusta/erääntymistä) on käytettävissä muiden tuotteiden vakuuskaupankäyntiin, lopullinen selvitys tehdään päivän päätteeksi (end of day, EOD), kuten Vanilla-optioita selvitettäessä.

Kaikkien positioiden joiden hinnoittelu ja maksu on eri valuutassa kuin tilin perusvaluutta, Preemiot ja maksut muutetaan tilin valuutaksi EOD-kurssiin. Tämä muutos koskee alkuperäisiä positioita, olemassaolevien positioiden sulkemista sekä positioita jotka saavuttavat Trigger-tason. Tähän sisältyy realisoituneen P/L:n muutos tilin perusvaluutaksi.

Positioiden netotus

Binary Touch –optiot joilla on sama tyyppi, erääntymispäivä sekä maksu (Payout), voidaan netottaa. Muunlainen netotus ei Binary Touch –optioilla ole mahdollista.
Updated 30 Oct, 2014

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

Optio luokitellaan punaisen tason tuotteeksi sillä sen katsotaan olevan sijoitustuote joka on luonteeltaan hyvin monimutkainen ja sisältää korkean riskin. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

Yleiset Liiketoimintaohjeet