Osakeoptioiden kaupankäyntiehdot

Asiakkaiden vakuusprofiilit ja optiostrategiat

Saxo Bankissa on käytössä kaksi vakuusprofiilia asiakkaille:

  • Basic-profiili jossa asiakas voi oletuksena ainoastaan ostaa optioita - Put- ja/tai Call-optioita
  • Advanced-profiili, jossa voi edellä mainitun lisäksi asettaa optioita (myydä/avata short-positioita) ja saavuttaa vakuusetuuksia eri optiostrategioilla (yhdistelemällä optioita ja/tai kohde-etuutena olevia positioita)

Voit lukea lisää vakuusvaatimuksista osioissa Vakuusvaatimukset ja Alennetut vakuusvaatimukset.

Siinä tapauksessa, että vakuusvaatimukset ylittyvät ja tapahtuu nk. stop-out, kaikki optio-positiot suljetaan.

Tarkempia tietoja vakuusvaatimuksista tai Advanced-profiilin vaatimuksista voit lukea lisää alempaa:

 

StrategiaVakuusvaatimus ja ylläpitovakuus
'​Ei ole


Stock Options[1]
Call Price + Maximum((X%[2]* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Underlying Price))

Out-of-the-Money Amount in case of a Call option equals: Max (0, Option Strike Price - Underlying Future Price)

Example : short 1 DTE jan14 12.50 Call at 0.08
Spot at 12.30
(0.08*100shares)+((0.15*12.30)-(12.50-12.30)*100shares)

       8€ of premium + 164.5€ of margin

 Stock Options[1]
Put Price + Maximum((X%[2]* Underlying Price) - Out of the Money Amount), (Y% * Strike Price))

     Out-of-the-Money Amount in case of a Put option equals: Max (0, Underlying Future Price – Option Strike Price)

Example: short 1 DTE jan14 12 Put at 0.06
Spot at 12.30
(0.06*100shares)+((0.15*12.30)-(12.30-12)*100shares)


   6€ of premium + 154.5€ of margin

 (Maximum ((Strike Long Call - Strike Short Call), 0)

Example: short DTE Jan14 12.5 Call at 0.10 and long DTE Jan14 13.5 Call at 0.02
(0.10-0.02)*100 shares + (13.5-12.5)*100 shares

 

8€ of premium + 100€ of margin 

Example: Short DTE Jan14 Put 12 Put at 0.08 and long DTE Jan14 11 Put at 0.02
(0.08-0.02)*100 shares + (12-11)* 100 shares

   6€ of premium + 100€ of margin  

If Initial Margin Short Put > Initial Short Call, then
Initial Margin Short Put + Price Short Call
else
If Initial Margin Short Call >= Initial Short Put, then
Initial Margin Short Call + Price Short Put

 

 

Vakuusvaatimukset

Joillekin tuotteille, mukaanlukien Osakeoptiot, Saxo Bank vaatii vakuuksia jotka kattavat mahdolliset näillä instrumenteilla kaupankäynnistä koituvat tappiot.

Osakeoptioita kohdellaan Full Premium -tyyppisinä optioina.

Full Premium -esimerkki:

Kun asiakas avaa Long-position Full Premium –tyyppisessä optiossa, preemio vähennetään asiakkaan tilin käteissaldosta. Avoimen Long-optioposition arvo ei ole käytettävissä kattamaan muiden tuotteiden vakuusvaatimuksia, muuten kuin Alennetut vakuusvaatimukset -osiossa esitetyillä tavoilla.

Seuraavassa esimerkissä asiakas ostaa yhden Apple DEC 2013 530 Call-option @ 25 USD (Applen osakkeen hinta tällä hetkellä 529,85 USD). Yksi optio vastaa 100 osaketta, oston/myynnin välityspalkkiot 6 USD per lot (sopimus) ja exchange fee (pörssin perimä maksu) on 0.30 USD.

Jos tilin käteisarvo on 10,000.00 USD niin tilin yhteenveto näyttää tältä:

Käteisen ja positioiden yhteenveto

Position Value

1 * 25 * 100 shares =

$2,500.00

Unrealized Profit/Loss

 

--

Cost to Close

- 1* ($6 + $0.30) =

- $6.30

Unrealised Value of Positions

$2,493.70

 

 

Cash Balance

 

$10,000.00

Transactions not Booked

- ($2,500 + $6.30) =

- $2,506.30

Account Value

$9,987.40

 

 

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 25 * 100 shares =

- $2,500.00

Used for Margin Requirement

 

--

Available for Margin Trading

$7,487.40

 

Full Premium -optioiden tapauksessa, kirjaamattomat transaktiot lisätään asiakkaan tilin käteissaldoon yön yli -prosessoinnissa. Seuraavana päivänä, kun option hinta on noussut 41 USD:iin (spot-hinta 556.50), tilin yhteenveto näyttää tältä:

Cash and Position Summary

Position Value

1 * 41 * 100 shares =

$4,100.00

Unrealised Profit/Loss

 

--

Cost to Close

- 1*($6+$0.30) =

-$6.30

Unrealised Value of Positions

$4,093.70

 

 

Cash Balance

 

$7,493.70

Transactions not Booked

 

--

Account Value

$11,587.40

 

 

Not Available as Margin Collateral

- 1 * 41 * 100 shares =

-$ 4,100.00

Used for Margin Requirement

 

--

Available for Margin Trading

$7,487.40

 

Position arvo: Noussut koska option hinta on noussut.

Positioiden realisoimaton arvo: Noussut koska option hinta on noussut.

Käteissaldo: Vähentynyt option hinnan verran. ”Kirjaamattomat transaktiot” on nyt nolla.

Tilin arvo: Noussut koska option hinta on noussut.

Ei käytettävissä vakuudeksi: Noussut koska position arvo on muuttunut.

Short-optioposition vakuus:


Short-optioposition haltijalla on velvollisuus toimittaa kohde-etuutena oleva osake jos toinen markkinaosapuoli toteuttaa optio-oikeutensa. Short-position tappiot voivat olla hyvin suuret jos markkinat liikkuvat positiota vastaan. Tästä johtuen Saxo Bank veloittaa vakuuspreemion (Premium Margin), jotta varmistamme, että tilin arvo on riittävä Short-position sulkemiseen sekä lisävakuuden (Additional Margin) mahdollisten kohde-etuuden hinnassa tapahtuvien yön yli -liikkeiden kattamiseen. Vakuusvaatimukset lasketaan reaaliajassa markkina-arvojen muuttuessa ja stop-out voi virittyä kun kokonaisvakuusvaatimus kaikille Margin-positioille ylittää asiakkaan Vakuusprofiilin.

Yleinen kaava Short-optioposition vakuusvaatimukselle on:

Short-option vakuus = vakuuspreemio + lisävakuus


Vakuuspreemio varmistaa, että Short-positio voidaan sulkea senhetkisellä markkinahinnalla. Vakuuspreemio on sama kuin senhetkinen Ask-hinta jolla optio voidaan ostaa markkinoiden ollessa avoinna. Lisävakuus kattaa mahdolliset yön yli -liikkeet hinnassa, sillä optiopositiota ei voida aina sulkea markkinoiden aukioloajoista johtuen.

Osakeoptiot:

Osakeoptiolla lisävakuus on tietty prosenttiosuus kohde-etuuden viitearvosta vähennettynä määrällä jonka optio on out-of-the-money.

 

Additional Margin Call = Max (X% * Underlying Spot) – Out-of-the-Money Amount, Y% * Underlying Spot)

Additional Margin Put = Max (X% * Underlying Spot) – Out-of-the-Money Amount, Y% * Strike Price)

Vakuusvaatimusprosentit ovat Saxo Bankin määrittelemiä ja ne voivat muuttua. Todelliset arvot voivat vaihdella eri optiosopimusten välillä ja ne ovat muunneltavissa eri vakuusprofiileissa. Asiakkaat voivat tarkistaa kuhunkin sopimukseen sovellettavat arvot kaupankäyntiehdoista.

Out-of-the-money määrä Call-optiolle on:

Max (0, Option toteutushinta - kohde-etuuden spot-hinta)

Out-of-the-money määrä Call-optiolle on:

Max (0, kohde-etuuden spot-hinta – option toteutushinta)

Jotta saadaan oikeat valuuttamääräiset arvot, tulee määrät kertoa kaupankäyntiyksiköllä (100 osaketta).

Esimerkki:

Oletetaan, että X-vakuusvaatimus on 15% ja Y-vakuusvaatimus on 10% Applen osakkeelle.

Asiakas lyhyeksimyy Applen DEC 2013 535 Call-option hintaan $1.90 (Applen osakkeen hinta on 523,74). Optio käsittää 100 osaketta. OTM-arvo on 11,26 osakepistettä (stock point) (535-523,74), joka johtaa 67,30 osakepisteen lisävakuuteen ($6,730). Tilin Yhteenveto -ikkunassa vakuuspreemio vähennetään position arvosta.

Cash and Position Summary

Position Value

- 1 * $1.90 * 100 shares =

- $190.00

Unrealized Profit/Loss

 

--

Cost to Close

- (6 + $0.30) =

- $6.30

Unrealized Value of Positions

- $196.30

 

 

Cash Balance

 

$10,000.00

Transactions not Booked

$190 - ($6 + $0.30) =

$183.70

Account Value

$9,987.40

 

 

Not Available as Margin Collateral

 

--

Used for Margin Requirement

- 100 shares *( (0.15 * 523.74) – 11.26)

- $6,730.00

Available for Margin Trading

$3,257.40

Alennetut vakuusvaatimukset

Kun Strangle-position Call Leg on vaadittu toteutettavaksi, asiakkaan tulee toimittaa kohde-etuutena oleva osake. Ja vastaavasti kun Put-optio vaaditaan toteutettavaksi, asiakkaan tulee toimittaa kohde-etuutena oleva osake. Long-osake voidaan yhdistää alkuperäisen Strangle-strategian jäljelläolevaan Call Legiin, jolloin tuloksena on Covered Call -strategia.

Amerikkalaisten optioiden Short-positiot voidaan yhdistää Long-positioihin tai suojaaviin positioihin korkeaa riskialttiutta vähentämään. Näissä tapauksissa vakuusvaatimuksia voidaan pienentää tai niiltä voidaan välttyä kokonaan. Vakuusvaatimusta voidaan vähentää seuraavissa positioyhdistelmissä:

  • Covered Call
  • Call/Put Spread
  • Short Straddle

Covered Call
Short-positio Call-optiossa voidaan kompensoida Long-positiolla kohde-etuutena olevassa osakkeessa.

Call / Put Spread
Spread-positio mahdollistaa Long-optioposition suojaamisen samanlaisella Short-optiopositiolla samaan kohde-etuuteen. Kun Long-positio on enemmän in-the-money kuin Short-positio (debit spread), Long-option arvoa käytetään Short-option arvoon asti kattamaan vakuusvaatimuksia ilman, että lisävakuutta vaadittaisiin.
Kun Short-positio on enemmän in-the-money kuin Long-positio (Credit spread), Long-position koko arvo käytetään kattamaan vakuusvaatimuksia lisävakuuden lisäksi. Lisävakuus on yhtä kuin toteutushintojen välinen ero.

Huomio: Käydessäsi kauppaa Spread-positioilla, on suositeltavaa sulkea ensin Short Leg ennen kuin Long Leg jotta asiakas välttyy Naked Short –optioposition korkealta vakuusvaatimukselta. Koska Spread-vakuusvaatimus ei välttämättä riitä kattamaan käteisvaatimusta Short-position takaisinostoon, asiakas voi joutua tilanteeseen jossa hän ei voi käydä kauppaa siirtämättä lisää varoja tilille.

Short Straddle / Strangle
Tämä strategia on erilainen kuin edellämainitut, koska Short Straddlen Legit eivät kata toisiaan täysin. Short Straddle/Strangle yhdistää Short Callin ja Short Putin. Koska näiden kahden alttius muutoksiin markkinoilla on vastakkainen, lisävakuus vaaditaan vain sille Legille jolla on korkeampi vakuusvaatimus.
Kun Strangle-position Call Leg on vaadittu toteutettavaksi, asiakkaan tulee toimittaa kohde-etuutena oleva osake. Ja vastaavasti kun Put-optio vaaditaan toteutettavaksi, asiakkaan tulee toimittaa kohde-etuutena oleva osake. Long-osake voidaan yhdistää alkuperäisen Strangle-strategian jäljelläolevaan Call Legiin, jolloin tuloksena on Covered Call -strategia.

Updated 12 November 2014

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

Optio luokitellaan punaisen tason tuotteeksi sillä sen katsotaan olevan sijoitustuote joka on luonteeltaan hyvin monimutkainen ja sisältää korkean riskin. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

General Business Terms