​​Yhtiöjärjestelyt

Right Issues

Asiakkaat joilla on yhtiön osakkeita, vastaanottavat merkintäoikeuksia ja voivat halutessaan joko myydä merkintäoikeudet tai merkitä uusia osakkeita. Jos Saxo Bank ei ole saanut vastausta asiakkaalta ilmoitettuun eräpäivään mennessä, Saxo Bank myy, jos mahdollista, merkintäoikeudet asiakkaan puolesta ennen niiden erääntymistä.

Jos merkintäoikeudet eivät ole kaupankäynnin kohteina, ne raukeavat ja tulevat arvottomiksi. Myynnin tuotot allokoidaan asiakkaille vähennettynä normaaleilla tilikohtaisilla välityspalkkioilla. Saxo Bank toteuttaa tämän operation pyrkiäkseen estämään merkintäoikeuksien erääntymisen arvottomina.

*Australian järjestelyt
Tietyissä yhtiöjärjestelyissä (Non Renounceable Rights Distributions, Subscription Offers, Entitlement Offers, Rapid Offers, Retail Offers) Australialaisilla listatuilla yhtiöillä on oikeus pienentää maksut nollaan tietyissä olosuhteissa ja tämän vuoksi Saxo Bank kirjaa nämä tapahtumat asiakkaille vasta maksupäivänä.

Maaliskuusta 2009 asti ACSA:n (Australian Custodial Services Association) käytäntönä on ollut olla tarjoamatta osakkeiden osto-ohjelma –tapahtumia (Share Purchase Plans Events, SPP) kaikille asiakkailleen, joten Saxo Bank ei voi osallistua tällaisiin järjestelyihin.

Osingot

Käteisosingot kirjataan määrättynä Ex-date –päivämääränä mutta maksun todellinen arvo selvitetään maksupäivänä (Pay Date).
Osakepositioihin kuuluvat osingonmaksut suoritetaan asiakkaan tilille vähennettynä tarvittavilla ennakonpidätysmaksuilla.

Saxo Bank ei voi tällä hetkellä tukea tai tarjota etuoikeutettuja ennakonpidätysmaksuja jotka saattavat tulla kyseeseen asiakkaan asuinpaikan tai muun oikeudellisen syyn perusteella.

Lisäosingot

Lisäosingon maksun oletusmuoto on käteinen. On kuitenkin mahdollista vastaanottaa myös osakkeita. Osakkeet allokoidaan sitten kun reinvestment-kurssi on vahvistettu maksupäivälle.

Osake-osingot (stock dividends)

Uudet osakkeet allokoidaan Ex-date –päivänä maksupäivän arvolla.

Bonus Issue (rahastoanti)

Uudet osakkeet allokoidaan Ex-date -päivämääränä.

Split / Reverse Split (osakkeiden jakaminen/yhdistäminen)

Uudet osake-positiot allokoidaan Ex-date -päivämääränä.

Tarjousanti (Tender Offer)

Asiakkaat joilla on kyseisiä osakkeita salkussaan, voivat tehdä hintatarjouksen. Tarjousten perusteella yhtiö määrittää lopullisen hinnan.

Sulautuminen & Sulautuminen vaaleilla

Pakollisessa sulautumisessa on kolme eri lopputulemaa:

  1. Käteinen (allokoidaan maksupäivänä)
  2. Osakkeet (allokoidaan Ex-Date -päivänä)
  3. Yhdistelmä käteistä & osakkeita (allokoidaan Ex-date -päivänä)

Sulautuminen vaaleilla tarkoittaa, että asiakkailla on mahdollisuus äänestää ennen eräpäivää.

Avoimien toimeksiantojen poistaminen yritysjärjestelyn seurauksena

Tietyissä tapauksissa, avoimet toimeksiannot poistetaan päivää ennen yritysjärjestelyn toteutumista (Ex-date).

Alla tarkennetaan käytettäviä sääntöjä:

Tapahtuma ​Ei poisteta koskaan ​Poistetaan aina ​Sääntö määritelty alla
Tender offers​ ​x
Stock splits​ x​
Reversed stock split​ x​
Bonus issues​ x​
Mandatory Mergers​ x​
Spin offs​ x​
Ticker changes​ x​
De-listings​ x​
Cash dividends​ ​x
Stock dividends​ x​
Optional dividends​ x​
Right issues​ x​

Osinkojen ja merkintäoikeusantien tapauksissa, kaikki avoimet toimeksiannot kyseiselle instrumentille poistetaan jos muutos markkinahinnassa lasketaan olevan yli 20% yritysjärjestelyn vuoksi.

Uudet positiot instrumenteilla jotka eivät ole online-kaupankäynnin kohteina

Toisinaan yhtiöjärjestelyyn kuuluu instrumentti joka ei ole online-kaupankäynnin kohteena Saxo Bankissa.

Tällaisessa tapauksessa menettelytavat ovat seuraavat:

Positiot uusissa instrumenteissa jotka eivät ole online-kaupankäynnin kohteena ja jotka syntyvät yhtiöjärjestelyn seurauksena, kirjataan asiakkaan tilille. Instrumentti lisätään asiakkaan tilille raportointia varten.

Pilkkomisen kompensointi (Fractional Compensation)

Pilkottu osake on pienempi kuin yksi osake ja tällainen voi seurata yhtiöjärjestelyn laskennan lopputuloksena.

Seuraavissa yhtiöjärjestelyissä Saxo Bank maksaa kompensaatiota pilkkomisesta jos tällainen on aiheellista:

  • Split (osakkeiden jakaminen)
  • Reverse split (osakkeiden yhdistäminen)
  • Vaihtoehtoiset osingot osakepositioille
  • Mergers (sulautumiset)

Verot ja maksut yhtiöjärjestelyistä

Yhtiöjärjestelyihin voi liittyä myös muita veroja tai maksuja käteisosinkojen lisäksi, esimerkiksi osake-osinkoihin tai sulautumisen verotukseen liittyen.

Tällaisten verojen tai maksujen ilmetessä Saxo Bank veloittaa asiakkaan tiliä niiden mukaisesti.

Poikkeukselliset yhtiöjärjestely-tapahtumat

Poikkeukselliset ja harvinaiset yhtiöjärjestelyt joita ei ole vielä mainittu, ovat myös mahdollisia.

Saxo Bank käsittelee tällaisia yhtiöjärjestelyitä parhaaksi katsomallaan tavalla asiakkaan näkökulmasta, käytetty aika ja toimenpiteiden laajuus huomioiden.

Updated 31 January, 2013

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

Osake luokitellaan joko keltaisen tai punaisen tason tuotteeksi riippuen yksittäisestä instrumentista. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

Yleiset Liiketoimintaohjeet