Osakekaupankäynnin ehdot

Osakkeiden käyttö vakuutena kattamaan muun kaupankäynnin vakuusvaatimuksia

Saxo Bankissa voit käyttää tietyn prosenttiosuuden osakkeisiin sijoittamastasi pääomasta vakuudeksi kattamaan vakuusvaatimuksia muiden tuotteiden kaupankäynnistä (Forex, CFD:t, Futuurit ja Contract-optiot). Katso eri osakkeille annetut vakuusarvot.

Vakuusvaatimusten kattamiseen käytettyjä osakkeita ei voi käyttää kattamaan realisoituneita/realisoitumattomia tappioita.

Market-toimeksiannot

Tietyt pörssit eivät tue Market-toimeksiantojen käyttöä. Jos asiakas asettaa markkinahintaisen toimeksiannon tällaiselle markkinalle, Saxo Bank muuttaa toimeksiannon automaattisesti aggressiiviseksi Limit-toimeksiannoksi tietyllä prosenttiosuudella “in the money”.

Prosenttiosuus vaihtelee välillä 1-4% riippuen pörssistä sekä instrumentin tyypistä. Huomioi, että on asiakkaan vastuulla tarkistaa onko toimeksianto toteutunut markkinoilla sen asettamisen jälkeen.

Jos koet tai epäilet virheitä liittyen toimeksiantoosi, ota välittömästi yhteys Saxo Bankiin. 

Pörssi​ ​
American Stock Exchange (AMEX)​Oslo Stock Exchange (OSE) ​
Athens Stock Exchange (AT)​OMX Copenhagen (CSE)  ​
Australian Stock Exchange (ASX)​OMX Helsinki (HSE)  ​
London International Exchange (LSE_INTL)​OMX Stockholm (SSE) ​
London Stock Exchange (LSE_SETS) ​Singapore Exchange (SGX-ST)​

 

Lisäksi, jotkut Saxo Bankin käyttämistä toteuttavista välittäjistä (execution brokers) saattavat muuttaa Market-toimeksiannot tietyissä pörsseissä aggressiivisiksi Limit-toimeksiannoiksi, 3% “in the money”. Tämä tapahtuu heidän sisäisen valvonnan ja ohjeiden noudattamisen perusteella ja sen tarkoituksena on suojata asiakkaita liikuttamasta markkinoita tahtomattaan.

Saxo Bank ei ole vastuussa toteutumattomista toimeksiannoista tämän seurauksena.

Split-toimeksiannot

Siinä tapauksessa, että toimeksianto toteutuu vain osittain ja lopulta useamman kaupankäyntipäivän kuluessa, kaupan kokonaiskustannukset saattavat nousta. Syynä tähän on se, että minimimaksu saatetaan periä useammin kuin kerran perustuen toimeksiannon toteutumiseen kuluneiden kaupankäyntipäivien määrään.

Osakepositioihin liittyvät osingot

Osakepositioihin kuuluvat osingonmaksut suoritetaan asiakkaan tilille vähennettynä tarvittavilla ennakonpidätysmaksuilla.

Saxo Bank ei voi tällä hetkellä tukea tai tarjota etuoikeutettuja ennakonpidätysmaksuja jotka saattavat tulla kyseeseen asiakkaan asuinpaikan tai muun oikeudellisen syyn perusteella.

Transferring Stock

Lue lisää osakkeiden siirrosta Saxo Bank -tilillesi.

Arvopaperikaupankäynnin ja -säilytyksen liiketoimintaehdot

Updated 15th June, 2012

Paikalliset markkinaehdot & käytännöt

Säilytystili kreikkalaisille osakkeille

Kreikan lainsäädäntö vaatii, että jokaisella kreikkalaisella osakkeenomistajalla on segregoitu selvitystili arvopapereiden säilytystä varten.

Sinun tulee täyttää joko yhteinen (Joint, vain Saxo Bankin yhteistilinhaltijoille) tai yksityinen SAT-hakemuslomake antaaksesi Saxo Bankille luvan avata tai siirtää säilytystilisi Saxo Bankiin.

Molemmat lomakkeet löytyvät ja ovat ladattavissa dokumentti-kirjastostamme.

Huomioi, että toimenpiteessä saattaa kestää 7 kaupankäyntipäivää.

Hong Konglaisten osakkeiden verotus

Hong Konglaisia osakkeita koskee leimavero sekä muut maksut: 0.108%

Huomioi: Automaattinen kaupankäynti 09:30-16:30, tauko 12:00-13:30.

Singaporelaisten osakkeiden verotus

Singaporelaisia osakkeita koskee selvitysmaksu 0.04%, maksimissaan 600 SGD.

UK-osakkeiden verotus

Joitakin UK-osakkeita koskee Panel for Takeovers and Mergers:n (PTM) määrittelemä leimavero (Stamp Duty) tai muu vero (Levy).

Leimavero koskee kaikkia osto-transaktioita ja on 0.5% transaktion arvosta.

PTM-vero on 1 GBP ja peritään osto- ja myyntitransaktioista joiden bruttoarvo on yli 10 000 GBP.

Huomioi, että Irlantiin rekisteröidyille osakkeille leimavero on 1% transaktion arvosta.

Etelä-Afrikkalaisten osakkeiden verotus

Johannesburg Stock Exchange:a koskee 0.25% suuruinen Securities Transfer -vero (STT) avattaessa osakepositio (ostettaessa osakkeita) – tämä vero ei koske osake-CFD -kauppoja.

Ranskalaisten osakkeiden verotus

Ranskalaisia large cap –osakkeita koskee Financial Transaction -vero (FTT) joka on 0.30% kaikista ostoista.

Koko lista sisältäen 109 osaketta joihin vero vaikuttaa, on nähtävissä täällä: official application decree (ranskaksi).

Italialaisten osakkeiden verotus

1. maaliskuuta 2013 alkaen 0.10%:n suuruista finanssiveroa (Italian Financial Transaction Tax, FTT) aletaan soveltaa kaikissa italialaisten osakkeiden sekä näihin liittyvien arvopapereiden (esim. Depositary Receipts) ostoissa. Ehtona on, että arvopaperit ovat listattujen yhtiöiden joilla on rekisteröity toimipiste Italiassa.

Depositary Receipt -maksut - USA

Normaali käytäntö USA:n depositary receipt –arvopapereille on veloittaa vuosittainen hallinnointipalkkio joka on maksimissaan 0.05 USD osakkeelta, riippuen liikkeeseenlaskevasta pankista.

Maksun tarkoitus on kattaa liikkeeseenlaskeville pankeille aiheutuvat operationaaliset kustannukset.

Tyypillisesti maksu vähennetään osingonmaksujen yhteydessä. Jos Depositary Receipt ei maksa osinkoa tai ei sisällytä säilytysmaksua osinkotapahtumiinsa, maksun hallinta tapahtuu “fee-only” -toimenpiteenä.

Osingon maksu hyväksytään “Deposit Agreement”:ssa pankin ja yrityksen välillä alan standardien mukaan. Deposit Agreement on SEC:n arkistoima ja julkisesti nähtävillä.

Depositary receipt –kohtainen maksu ei riipu maksettujen osinkojen kokonaismäärästä vaan osakkeiden määrästä.

SEC Section 31 –maksut CFD DMA –tuotteille ja osakkeille USA:ssa

Saxo Bank jatkaa asiakkailleen SEC Section 31 –mukaisen maksun, 21.80 USD per miljoona USD (0.218 bps) USA:n pörsseissä tehdyistä CFD DMA- ja osakkeiden MYYNTI-transaktioista, joissa asiakkaan toimeksiannot annetaan suoraan kyseisille markkinoille.

Lisäksi, maksu koskee ainoastaan USA:n pörssejä.

Lukeaksesi lisää Section 31:stä, vieraile:
http://www.sec.gov/news/pressrelease/2015-8.html#.VOMgOK10zcs

Pre-Opening –toimeksiantojen toteutuminen USA:n markkinoilla

USA:n markkinoilla Saxo Bank vahvistaa likviditeettiä useilla eri tavoilla ensisijaisten pörssien lisäksi.

Jos pääpörssin avautumisessa on viive, toimeksiannot voidaan toteuttaa muita väyliä pitkin ennen kuin kaupankäynti pääpörssissä jatkuu.

Updated 17 February 2015

Tuotteisiin liittyvät riskit

Tanskalaispankeilta vaaditaan yksityisasiakkaille tarjottavien sijoitustuotteiden luokittelua niiden monimutkaisuuden sekä riskitason perusteella: vihreä, keltainen tai punainen.

Osake luokitellaan joko keltaisen tai punaisen tason tuotteeksi riippuen yksittäisestä instrumentista. Katso myös 'Tuotteen riskien luokittelu' (Product Risk Categorisation) joka löytyy Yleisten liiketoimintaohjeiden alta (General Business Terms).

Yleiset Liiketoimintaohjeet